nieuws

Wegkopen personeel nadelig voor bouwsector

bouwbreed

De Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) luidt de noodklok. Uitzendbureaus kopen personeel weg bij metselbedrijven. De AVM hoopt nu vakbonden en andere werkgeversorganisaties te porren voor gezamenlijke actie.

Het wegkopen van personeel door uitzendbureaus en soortgelijke organisaties komt in de gehele bouw voor. Niemand weet echter hoe wijdverbreid het verschijnsel is en wat de motieven zijn van de overlopende timmerlieden en metselaars. Evenmin is er zicht op welke bureaus bonafide zijn en welke er een potje van maken. De uitkomst van een dergelijk onderzoek kan organisaties als het AVM wapens verschaffen tegen het verlies van goede, vaste krachten. De krapte op de arbeidsmarkt stelt de bouwnijverheid voor grote problemen. Op korte termijn kunnen de werknemers die niet al te zeer hechten aan bedrijfsloyaliteit en vastigheid, het salaris krijgen dat ze willen. Op langere termijn zijn de voordelen onduidelijk. Verlies dreigt van bedrijfstakeigen regelingen. Voor de calculerende bouwvakker komt het eventuele berouw na de huidige, vette jaren. Daarvan lijken we nog ver verwijderd, maar bankdirecteur Wellink en internationale organisaties waarschuwen toch maar vast voor al te veel optimisme. De fors hogere lonen die sommige uitzendbureaus betalen, hebben voor de bouwsector een nadelige uitwerking. Grote bouwbedrijven kunnen die hogere lonen betalen; voor kleinere en middelgrote bedrijven ligt dat moeilijker. Zij zien hun toch al geringe winstmarges onder druk komen. Veel bedrijven zijn bovendien bang voor een domino-effect. Vertrek van personeel kan zelfs betekenen dat opdrachten moeten worden geweigerd. Krachtige stellingname bij de vakbonden ontbreekt. De neuzen staan er ook niet in één richting. De markt zijn werk laten doen of bedrijven die in zee gaan met de bureaus en zich op die manier onttrekken aan cao-afspraken, daarop aanspreken? Beide geluiden zijn binnen FNV Bouw te horen. Voormalig voorzitter Van der Meulen van de Hout- en Bouwbond CNV noemde uitzendarbeid “weggooiarbeid”. Toch heeft deze bond tot nu toe nauwelijks aan de bel getrokken over deze kwestie. Wellicht komt die houding voort uit realiteitszin. Want uitzendbureaus zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving en dat geldt ook voor die in de bouw. Misschien hebben ze werknemers zelfs meer te bieden dan alleen maar hoge(re) lonen. Het enige wat op korte termijn van uitzendorganisaties in de bouw geëist kan worden, is dat ze geen wervingsacties op bouwplaats uitvoeren. Ze zouden zelf een gedragscode moeten ontwikkelen of door de sociale partners daartoe gedwongen moeten worden. In het belang van de bedrijfstak én uit eigen belang moeten werkgevers en bonden zich wel met het thema bemoeien. Voor de bonden geldt dat werknemers die voor uitzendbureaus werken, minder geneigd zijn lid van een bond te worden. Het enige, effectieve antwoord van werkgevers is een goed personeelsbeleid voeren. Meer aandacht schenken aan de mens achter het bouwproduct, zoals NVOB-secretaris Schrage in het jaarverslag opmerkt.

Reageer op dit artikel