nieuws

Valse concurrentie in uitzendbranche

bouwbreed

De uitzendbureaus Constructief en Bouwflex ondervinden oneerlijke concurrentie van bureaus die in de bouwsector actief zijn, maar zich niet houden (of hun inlener doet dat niet) aan de bouw-cao.

Beide uitzendbureaus verliezen door de in hun ogen oneerlijke concurrentie een deel van hun omzet. Ze willen overigens niet zeggen hoeveel. De twee uitzendorganisaties behoorden tot een groep van acht die enkele jaren geleden als eersten onder een experiment uitzendactiviteiten in de bouw en afbouw verrichtten. Constructief en Bouwflex voelen veel voor de suggestie van de werkgeversorganisatie AVM (Aannemers Vereniging Metselaars), die onlangs pleitte voor brede actie tegen het wegkopen van personeel in de bouw door uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden. “In het belang van de branche is dat zeker geen onverstandig idee”, zegt C. Jurgens, commercieel directeur van Constructief, die onder meer beweert dat in de bouw veel werknemers onder de schoonmaak-cao werken. “Wij hebben jaren geleden afspraken gemaakt met de bonden dat we ons aan de bouw-cao zouden houden. Die afspraken zullen we niet schenden en als onderdeel van een beursgenoteerd bedrijf kunnen we ons dat ook niet permitteren. Maar we worden nu wel gestraft, omdat we ons aan de regels houden”, zegt S. de Smeth, operationeel manager van Bouwflex, dat onderdeel is van Randstad. Een van de gemaakte afspraken tussen de acht uitzendbureaus en de bonden had betrekking op werknemers die de afgelopen twee jaar minimaal een jaar in de bouw hadden gewerkt. Zij zouden volgens de bouw-cao moeten worden betaald; een regel die in de praktijk nogal eens wordt geschonden.

Worst

In het jaarverslag van de SFB Groep is te lezen dat Constructief, een joint venture van de SFB Groep en de uitzendorganisatie Content, door de overspannen arbeidsmarkt in de bouw onvoldoende tegemoet heeft kunnen komen aan de omvangrijke vraag naar uitzendkrachten. Daarnaast is de concurrentiepositie van Constructief, aldus het jaarverslag, ‘negatief beïnvloed omdat de SFB Groep voor uitgezonden vaklieden de bouw-cao toepast, terwijl een aantal uitzendbureaus de goedkopere cao voor de uitzendbranche toepast’. Een woordvoerster van de SFB Groep zegt dat het “merendeel” van de uitzendbureaus niet de bouw-cao naleeft. “De kern is dat diverse bureaus de bedrijfstakeigen regelingen niet toepassen”, zegt commercieel directeur C. Jurgens van Constructief in een toelichting. “Ze houden dan de uitzendkrachten een worst voor dat ze netto beter uit zijn. Sommige werkgevers hebben boter op hun hoofd. Als de prijs die wij doorberekenen te hoog is, gaan ze naar een ander. Concurrentie is goed, maar dan wel op basis van dezelfde uitgangspunten.”

Reageer op dit artikel