nieuws

‘Tunnel onder hart van Dieren’

bouwbreed

In razendsnel tempo heeft de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeente Rheden een plan opgesteld, om zowel de provinciale weg als het spoor onder het hart van Dieren te laten zakken.

Het gaat om een lengte van 400 meter. Inclusief de ecologische verbinding kost het totale project drie- tot vierhonderd miljoen gulden. Van het Rijk wordt een bijdrage van ten minste 135 miljoen verwacht. De lagere overheden hebben het plan tot ondertunneling begin deze week aan de Tweede Kamer en aan minister Netelenbos van Verkeer gestuurd. Morgen overlegt de vaste Kamercommissie hierover met de minister. Gedeputeerde De Bont van Gelderland schat de kansen voor het ondertunnelingsplan zeer hoog in, zo berekende hij gisteren in een toelichting op de plannen. Zowel de provinciale weg (voorheen rijksweg) als de spoorlijn snijdt dwars door het hart van Dieren. Rond de spits is het een chaos. De aanvankelijke komst van de Noordtak als speciale goederenlijn werd door Rheden dan ook hartelijk ontvangen, verklaarde wethouder Alberse (Verkeer) gisteren. Dat betekende al één schram minder in het hart. Nu hoefde alleen de provinciale weg maar te worden ondertunneld. Dat pakte anders uit. Netelenbos besloot vorig jaar de Noordtak te schrappen. Gedeputeerde De Bont meent dat de bewindsvrouw nu wel iets aan Rheden verplicht is. Hij noemde het gisteren ‘een uniek moment’ om de gescheiden ondertunneling van beide infrastructurele poten onder de aandacht van het Rijk te brengen. Temeer daar de leden van de Tweede Kamercommissie drie weken geleden de indruk wekten te zullen instemmen met de ondertunnelingsplannen.

Draagvlak

Na instemming van de Tweede Kamer en de belofte van het kabinet de plannen uit te voeren, zal de realisatie nog minstens vijf jaar duren. De vraag in hoeverre de ondergrondse bouw kan bogen op draagvlak onder de bevolking, is prematuur. “Er moeten huizen weg”, beaamde de Rhedense wethouder Van Wout-Notermanns. “Maar de plannen bevinden zich nog in een te vroeg stadium om hier al verder op in te gaan. Dat komt straks bij de uitwerking.”

Reageer op dit artikel