nieuws

Programma maakt grondverzet pijlsnel inzichtelijk

bouwbreed

Survey Partners International BV heeft een programma ontwikkeld, waardoor grondverzetberekeningen een kwestie van minuten is. De geautomatiseerde rekenmethode, een aanvulling op de MX-software, draagt de goedkeuring van Rijkswaterstaat en is een belangrijke stap naar quantity surveying.

De “Nederlandse primeur” betekent een behoorlijke tijdwinst. Zijn de inmeetgegevens ingevoerd, dan duurt het slechts een minuut of vijf voordat de hoeveelheid grondontgravingen of -aanvullingen uit de computer rolt. Het programma, SPI-ProFiler genaamd, is een aanvulling op het MX-pakket, een 3D-civieltechnisch ontwerpprogramma. “Niet de rekenmethode zelf, maar de wijze van bewerken is nieuw”, licht Henny Kooijman, een van de ontwerpers binnen het ingenieursbureau, toe. Samen met twee collega’s bouwde hij drie maanden aan de snelle oplossing. SPI werkt met een geautomatiseerde inputfile. De berekening komt tot stand aan de hand van (minimaal twee van de) zes standaardmodellen (terrein, ontwerp, afgraven teelaarde, ontgraven cunet, aanvullen zand, aanvullen bovengrond), aangevuld met ‘verplichte’ gegevens als een as en gebiedsbegrenzing. De ontwerper omschrijft de applicatie als “een racewagen met een heel simpel dashboard”.

Nauwkeurig

De benodigde hoeveelheid wordt berekend aan de hand van een coördinatiestelsel van driehoeken (triangulatiemodel). “De berekening is zo nauwkeurig als de inmeetgegevens”, licht commercieel manager Frank Bemelmans toe. De daarvan afgeleide dwarsprofielen geven een gedetailleerder beeld. “Het zijn als het ware de onderbouwingen, die de berekeningen inzichtelijk maken. De hoeveelheden zijn aan de hand van deze tekeningen altijd terug te rekenen.” Dwarsprofielen van de ingemeten situatie zijn de eerste menselijke interpretatie en de basis waarop altijd kan worden teruggevallen. “Inmeetfouten zijn niet te vermijden, maar als een ontgraving een ophoging blijkt te zijn, valt dat hier onmiddellijk op”, zegt Kooijman. Bij de berekeningen is de dwarsprofielinterval variabel in te stellen. “Het kan tot op een tiende millimeter, maar doorgaans ligt het tussen 1 en 10 meter.”

Betuwelijn

SPI heeft de testperiode achter de rug. Hoewel het programma nog niet operationeel is, heeft Rijkswaterstaat al haar goedkeuring gegeven. Bemelmans noemt de applicatie “uitermate geschikt” voor grote projecten, zoals de onderbouw van de HSL en auto(snel)wegprojecten. De verwachtingen van het ingenieursbureau zijn hoog gespannen. “We voeren onderhandelingen bij vijf projecten, waaronder een deel van de Betuweroute. Zowel aannemers als opdrachtgevers kunnen een beroep doen op onze service. De toepassing voorziet zeker in een behoefte van aannemers”, zegt Bemelmans. “Op deze manier kunnen ze voldoen aan een door de overheid opgelegde verplichting”, zo verklaart hij. Survey Partners heeft patent op het programma gevraagd. De software is niet te koop, maar het ingenieursbureau sluit deze mogelijkheid in de toekomst zeker niet uit. Volgens Bemelmans heeft het ook personeeltechnisch grote voordelen. “Het rekenprogramma is zeer gebruiksvriendelijk waardoor je met minder hoog gekwalificeerd personeel toch een hoog kwaliteitsniveau levert.”

Besparing

Ondanks zijn snelheid is het programma zeker nog voor verbeteringen vatbaar. Bemelmans: “We denken dan bijvoorbeeld aan een automatische grondbalans. Hierdoor weten aannemers tijdig hoeveel grond waar naar toe moet. Dit kan leiden tot een besparing op de transportkosten. Daarnaast zien we nog mogelijkheden in de archivering van de meetgegevens.” De ontwikkeling is een stap in de richting van quantity surveying, een situatie waar uiteindelijk een onafhankelijke derde partij bepaalt wat de hoeveelheden zijn. “Dat is uiteindelijk ons streven.”

Reageer op dit artikel