nieuws

Minister spijbelt van Habiforum

bouwbreed

Tijdens een speciaal – en overigens zeer inspirerend – congres in het Circustheater in Scheveningen is op 23 mei jl. het zogenaamde Habiforum officieel ten doop gehouden.

Habiforum is de nieuwe naam voor het Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik, ook wel bekend als het EMR. Gelukkig hebben we nu een echte naam en hoeven we het niet langer te doen met een lelijke afkorting, al is de vraag of iedereen meteen snapt waar de term Habiforum op slaat. “Het is een samenstelling van de woorden habitat en forum,” zo verklaarde voorzitter Gar Hendriks. Samen met de enthousiaste Secretaris-Generaal Den Dunnen van het Ministerie van Vrom loopt Hendriks zich het vuur uit de sloffen om de gedachte van het beter en slimmer omgaan met de beperkte ruimte in Nederland uit te dragen. Dat is hard nodig, want deze hele problematiek wordt door de dames en heren politici in Den Haag nog steeds op een uiterst amateuristisch niveau behandeld. “Nederland is vol,” is ongeveer alles wat D66-woordvoerder Boris Dittrich hierover te melden heeft. Minister Pronk laat zich de laatste tijd ook niet onbetuigd. Hij wil een hek (hij noemt het een “planologische grens”) zetten rond de Randstad, die hij heeft omgedoopt tot Randstad Holland. Deze “Europese Delta-metropool” mag onder geen voorwaarde uitbreiden. “Voor overloop naar andere landsdelen wordt niet gekozen,” zo schrijft Pronk in pluralis majestatis.

Vervanger

Minister Jorritsma weigert vooralsnog echter deze plannen van Pronk te aanvaarden. Zij heeft zich duidelijk nog niet verdiept in de kansen en mogelijkheden die het expertisenetwerk Habiforum nu al te bieden heeft. Nogmaals: er zijn nog maar weinig politici die zich in deze materie echt verdiept hebben. En wat te denken van onze minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos? Zij wordt door haar collega Pronk als een belangrijke bondgenoot gezien om zijn denkbeelden te verwezenlijken. Mevrouw Netelenbos zou een korte toespraak houden bij de doop van Habiforum. Eén dag voor het congres kwam de mededeling dat de minister helaas verhinderd was. Neen, het sturen van een vervanger zat er helaas niet in, want alle hoge ambtenaren van het departement zaten allemaal met elkaar een dagje op de hei om na te denken over de toekomst. De minister, zo luidde het verhaal, was opgeroepen in de Tweede Kamer en als het parlement roept, moet alles en iedereen daarvoor wijken. Zo gaat dat nu eenmaal in een democratie!

Smoes Ik heb dit verhaal nog maar eens helemaal uitgezocht en de minister was tijdens het congres nergens op of rond het Binnenhof te bekennen. Er was helemaal geen debat in de Tweede Kamer waar zij opeens moest verschijnen. Mijn conclusie is dan ook dat de minister de mensen van Habiforum op een schandalige manier in de kou heeft laten staan. Eén dag van tevoren afbellen met een smoes die niet klopt, zoiets doe je gewoon niet. En dan ook nog eens zonder een vervanger te sturen. (Meestal komt in dergelijke situaties een hoge meneer of mevrouw van het departement de speech van de minister voorlezen.) Lezers, als u ooit een bijeenkomst organiseert waarbij u een minister wil laten optreden, pas dan op. U kunt er maar het beste van uit gaan dat het betreffende programma- onderdeel in de soep loopt. In elk geval mag en zal dat met de voorstellen en de ideeën van Habiforum niet gebeuren. Nu het er serieus op lijkt dat de zogenaamde Randstad Holland “op slot” gaat, kunnen we een dergelijk netwerk niet missen.

Reageer op dit artikel