nieuws

Meer ruimte door ‘rugzak’

bouwbreed

Mocht het plan van Remkes om op grote schaal naoorlogse woningen te slopen op onoverkomelijke emotionele en praktische problemen stuiten, dan biedt het rugzakconcept van de vers afgestudeerde ir. Arno Nobel (TU Delft) uitkomst.

Zoals een rugzak de draaginhoud vergroot zo moet het ook mogelijk zijn de oppervlakte van woningen uit te breiden, bedacht Nobel. Door op willekeurige plaatsen ‘rugzakken’ aan de woningen te hangen, denkt Nobel een manier te hebben gevonden een half miljoen vroegnaoorlogse eengezinswoningen te behouden. In zijn afstudeerproject heeft hij dit idee verder uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Zijn bevindingen kunnen corporaties helpen een betere afweging te maken tussen de emotionele discussie waarmee sloop en vervangende nieuwbouw veelal gepaard gaat, en het aanpassen van de bestaande woningen aan de eisen van de tijd. De helft van de vroegnaoorlogse eengezinswoningvoorraad – ongeveer 250 duizend – is in bezit van woningcorporaties. In verreweg de meeste gevallen gaat het om tweebeukige woningen van twee verdiepingen met een dak in langsrichting. Het casco is doorgaans opgebouwd uit woningscheidende wanden van steens metselwerk en dragende binnenmuren van halfsteens metselwerk in kalkzandsteen met daartussen houten vloeren. De buitengevel is meestal een zelfdragende spouwmuur van metselwerk. Het oppervlakteprobleem, zo heeft Nobel vastgesteld, concentreert zich op de afmetingen van de keuken, de badkamer en de woonkamer. De nieuw aangetreden ingenieur civiele techniek heeft uitgerekend dat investeringen in de aanpassing van deze woningen alleen rendabel zijn als de huizen nog minimaal 35 jaar goed verhuurbaar zijn. Dit houdt in dat de woningen ook in de toekomst aanpasbaar moeten zijn aan de veranderde woonwensen van volgende bewonersgroepen. Nobel heeft de oplossing van deze opgave gevonden in de vervanging van de bestaande spouwmuren, voor en achter, door acht gevelelementen per woning. Hierdoor wordt het woningoppervlak acht keer uitgebreid. Twee maal twee keer op de begane grond, en twee maal twee uitbreidingen van dezelfde grootte er bovenop.

Reageer op dit artikel