nieuws

Kopers wachten al sinds 1998 op hun huis

bouwbreed

Bij de bouw van woonwijk Saendelft ontstaat opnieuw vertraging. Het ontbreken van definitieve vergunningen voor enkele honderden woningen maakt dat de bouwconsortia OGS en Oban de start van de tweede fase hebben uitgesteld tot na de zomer.

Boosdoener is de stichting Protest Bestemmingsplan Saendelft. Deze stichting maakt bezwaar tegen de bouw van ruim tweehonderd woningen op strategische plekken in het plan. J. Wokke, eigenaar van Wokke Vastgoed in Heerhugowaard, is bestuurder van de stichting. Hij zegt namens een achterban van bewoners te opereren. ,,Er is voor het gebied geen sprake van een bestemmingsplan. Daar maken we bezwaar tegen. Maandenlang hebben we daarover gesproken met één van de bouwcombinaties. Zonder resultaat. In mei stelden zij zulke onzinnige eisen, dat overeenstemming onmogelijk is,” aldus Wokke. Hij wenst niet in te gaan op de inhoud van dat overleg. Wokke opereert vaker op dergelijke wijze. Hij erkent overigens wel ook bestuurslid te zijn van soortgelijke stichtingen die in Hoorn en Alkmaar bezwaar maken tegen bouwplannen. Volgens de gemeente Zaanstad is de stichting een aangelegenheid van één man, die verder geen betrokkenheid heeft bij het gebied. De indruk bestaat dat hij louter bezwaar maakt om bij de betrokken bouwconsortia een financiële vergoeding los te peuteren. Burgemeester R. Vreeman van Zaanstad heeft over deze zaak geklaagd bij Van Kemenade, commissaris van de koningin in de provincie Noord-Holland. Vreeman vraagt zich af of juridische actie op zijn plaats is. De gemeentewoordvoerster acht de bezwaren van de stichting van ondergeschikt belang. Wijziging in het standpunt van het college van Burgemeester en wethouders behoeft niet te worden verwacht. Volgens de gemeente is de vertraging voor een aantal kopers in het gebied extra zuur. Zij kochten eind 1998 een woning in de eerste fase van het bouwplan. Na bezwaren van linoleumfabriek Forbo werden die bouwplannen afgeblazen. Nu moeten zij opnieuw wachten. Onduidelijk is hoeveel vertraging zal ontstaan. Na afgifte van de bouwvergunningen, staat beroep open bij de Raad van State. Op het bouwterrein dat grenst aan de Forbo-fabriek wordt onder meer een vmbo-school met ruimte voor 1400 leerlingen gebouwd. Zaanstad legt de bezwaren van de provincie tegen de bouw van een school op die plaats naast zich neer. “Scholen vallen niet onder de geluidsnormen voor woningen. De gemeente kan zelf bepalen of de bouw verantwoord is. Wij vinden de belasting acceptabel en zetten het plan dus door”, aldus de gemeentewoordvoerster.

Reageer op dit artikel