nieuws

Italië kampt met 134 ‘halve’ ziekenhuizen

bouwbreed

Een grootscheeps onderzoek heeft aan het licht gebracht dat Italië beschikt over 134 ziekenhuizen die nooit zijn afgebouwd. Het grootste deel bevindt zich in het Zuiden.

De reeds gemaakte kosten zijn al dermate buiten proporties, dat aan de hand van een grove calculatie wordt gesproken over vele miljarden guldens. Een belangrijk deel daarvan drukt nog steeds zwaar op de staatsbalans. Bovendien loopt een aantal financiële lasten nog door: materieel staat jaren ongebruikt, bewaking blijft veelal noodzakelijk, en hier en daar wordt met tussenpozen toch een fase voltooid of moet inmiddels alweer restauratie worden verricht. Bij voltooiing zullen in sommige gevallen de uiteindelijke kosten opgelopen tot één miljoen gulden per ‘bed’. De schrikbarende cijfers zijn gepresenteerd door senator Di Orio, voorzitter van een speciale onderzoekscommissie. De oorzaak van de vele nooit voltooide ziekenhuizen voert terug naar de jaren zeventig. Toen gold het sociale ideaal dat ook in gebieden met een lage industrialisatie het sociale pakket optimaal moest zijn. In samenwerking met diverse regionale bestuurders zoekt de commissie oplossingen voor afbouw en exploitatie van de betonnen karkassen. Voor 2004 kan meer dan de helft klaar zijn, al dan niet met een invulling als ziekenhuis. Voor 63 projecten ligt afbouw vooralsnog niet binnen de mogelijkheden. De meeste daarvan bevinden zich op Sicilië.

Reageer op dit artikel