nieuws

Gunning waterkering Kampen onzeker

bouwbreed

Waterschap Groot Salland overweegt de waterkering in Kampen helemaal niet te gunnen. Het schap is niet van plan miljoenen te veel te betalen, maar staat voor het blok nu de Raad van Arbitrage de bouwers ook in hoger beroep in het gelijk heeft gesteld.

Het conflict is ontstaan na de uitkomst van een Europese aanbesteding. Eind vorig jaar besteedde het waterschap het werk aan voor de waterkering Kampen-Midden. Combinatie Kering Kampen, bestaande uit HAM-VOW, Groep Midden Betuwe, HWZ en Broekert/Ter Steege was de laagste van de zes inschrijvers. De combinatie kwam met een bieding van 58,9 miljoen gulden, terwijl Groot Salland 35 miljoen gulden had geraamd. Het waterschap verklaarde de offerte “niet passend” en was van plan via individuele onderhandelingen met andere aannemers tot betere prijsafspraken te komen. De aannemerscombinatie pikte dat niet en maakte de kwestie aanhangig bij de Raad van Arbitrage. Die oordeelde dat beide partijen met elkaar om de tafel moesten, waarna Groot Salland in hoger beroep ging. Nu is het Waterschap opnieuw in het ongelijk gesteld. De Raad heeft aangegeven dat de aanbieding van Kering Kampen als marktconform moet worden beschouwd. De hoogte van het bedrag van een inschrijving is volgens de arbiters geen reden een inschrijving als “niet passend” te beschouwen. De Raad heeft het Waterschap verboden in onderhandeling te gaan met andere aannemerscombinaties.

‘Opgeklopte prijzen’

Dijkgraaf S. Schaap is echter niet van plan belastinggeld te verspillen “aan opgeklopte prijzen van de betrokken aannemerscombinatie”. Niet gunnen van het werk lijkt de enige mogelijkheid om nog onder aanbesteding uit te komen. Schaap ziet nog een mogelijkheid om een gewijzigd bestek op de markt te brengen. Het Waterschap maakt zich boos over de beslissing van de raad van arbitrage. Het ergert zich vooral aan het feit dat de arbiters hebben geweigerd een door Groot Salland voorgestelde getuige te horen. Deze aannemer was bereid te verklaren dat zijn combinatie het werk voor maximaal 44 miljoen gulden kan uitvoeren. De dijkgraaf wil niet onthullen om welke combinatie het gaat. De combinatie heeft zich opgegeven voor de pre- kwalificatie, maar is wegens een vormfout buiten de inschrijving gebleven. De uitspraak van de Raad van Arbitrage over de waterkering leidt hoe dan ook tot vertraging van het werk. Dijkgraaf Schaap maakt zich daar niet al te veel zorgen over. “De datum van 31 december in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren is onhaalbaar. Maar hier is rechtspraak geschreven en het ministerie als grote aanbesteder volgt deze zaak dan ook met argusogen.”

Reageer op dit artikel