nieuws

Consternatie over ontzanding Maasbommel

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn gisteren op het nippertje ontkomen aan een bestuurscrisis en een miljoenenclaim van zeer ontstemde ontzanders. Met de kleinst mogelijke meerderheid gaven Provinciale Staten het college toestemming de nimby-procedure te starten. Hiermee kan de gemeente West Maas en Waal worden gedwongen mee te werken aan de ontzanding van Maasbommel.

Het provinciebestuur beloofde evenwel naarstig op zoek te gaan naar alternatieve winlocaties. Het noemde als voorbeeld de Noordzee en de IJsselmeer, in de wetenschap dat het zand daaruit als secundaire bouwgrondstof nauwelijks aantrekkelijk is. Ook het importeren van zand wordt onderzocht. Mocht een van de alternatieve mogelijkheden succes boeken, dan wordt de nimby-procedure (not in my backyard) onmiddellijk stopgezet, beloofden Gedeputeerde Staten. Maar er was niemand in de vergaderzaal die daar erg warm van werd. De Statenleden verwijten de rijksoverheid dat ze jarenlang het winprobleem van bouw- en metselzand voor zich uit heeft geschoven. Daardoor ontstaan nu in de provincies Brabant, Limburg en Gelderland – die het leeuwendeel van het industriezand moeten leveren – grote moeilijkheden. Het Rijk dient de alternatieven voor grootschalige binnendijkse ontzandingen nu serieus te gaan onderzoeken.

Bezwaren

Dat hebben alle fracties van Provinciale Staten van Gelderland gisteren verklaard in een vergadering, die onverhoopt de hele dag duurde. In Gelderland dreigde een bestuurscrisis, omdat Gedeputeerde Staten een dwangprocedure willen gebruiken om de gemeente West Maas en Waal te verplichten mee te werken aan ontzanding bij Maasbommel. In de afgelopen jaren zijn grote milieu- en veiligheidsbezwaren gerezen tegen het ontstaan van gigantische, diepe zandplassen. De ontgravingen hebben een omvang die vergelijkbaar is met veertig voetbalvelden.

Overhoop

De provincie ligt al meer dan tien jaar overhoop met de gemeente over de zandwinning. Vorig jaar liep de kwestie volledig vast, omdat de provincie haar post te laat op de bus had gedaan. Hierdoor kon de gemeente West Maas en Waal het bestemmingsplan van Maasbommel ongehinderd wijzigen in een gebied met agrarische bestemming. Die bestemming verbiedt elke vorm van zandwinning. De provincie was één dag te laat met haar onthouding van goedkeuring tegen de bestemmingswijziging. De Raad van State kon volgens de letter van de wet niet anders dan het agrarische bestemmingsplan van rechtswege geldig verklaren. Tot gistermiddag laat was het nog onzeker of Gedeputeerde Staten voldoende steun zouden krijgen voor het instellen van de procedure. Alle oppositiepartijen en de PvdA lieten weten tegen te zijn. Gedeputeerde Staten zijn, zo bleek gisterochtend, zelf ook ongelukkig met het juridische probleem, maar zeggen niet anders te kunnen. Het Rijk moet belasting heffen op het winnen van binnendijks zand. Dat zou de ontzanders stimuleren om andere plaatsen, zoals het IJsselmeer, te gaan exploiteren, vindt de Gelderse fractie van de PvdA. Ook zou het ministerie van VROM actief mee moeten zoeken naar alternatieve bouwmaterialen. Het ministerie heeft een speciale werkgroep hierover echter kortgeleden verlaten. Daarnaast vinden zowel de partijen als het provinciebestuur dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat haast moeten maken met het aanwijzen van locaties voor het afgraven van uiterwaarden. Rijkswaterstaat is daar in het kader van het verbreden van de rivieren erg voor. Zand en klei dat daarbij vrijkomt, kan het tekort aan bouw- en metselzand voor een groot deel oplossen.

Reageer op dit artikel