nieuws

Budget voor waterbeheer begint voelbaar te knellen

bouwbreed

Waterbeheer zit in de knel. Er is te weinig geld voor normaal onderhoud, laat staan extra geld voor nieuw beleid. “Wees voorzichtig met het maken van nieuwe plannen, zolang er nog geen financiële middelen voor zijn”.

Zo luidt het advies van een extern onderzoek aan staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat. Volgens de onderzoekers heeft het instandhoudingsprogramma voor waterbeheer jarenlang te weinig aandacht gekregen. Bovendien is het areaal uitgebreid en gelden er zwaardere milieueisen. Desondanks stellen de deskundigen het verwachte tekort van 200 miljoen gulden per jaar naar beneden bij. Zij komen op een jaarlijks tekort van 170 miljoen, mits doelmatiger wordt beheerd. Ook de komende vijf jaar houden zij rekening met de huidige gunstige marktpositie waarin lager kan worden aanbesteed dan geraamd. De onderzoekers zien heil in pilotprojecten, om ervaring op te doen met het privatiseren van onderhoudstaken en andere financieringsconstructies, waarbij de directe gebruiker meer betaalt maar ook meer invloed heeft. “Stel realistische en meetbare doelen”, zo doceren zij. “Leg de sturing van het verbetertraject op ambtelijk topniveau en verkort de evaluatieperiode van vijf naar drie jaar”. Tot slot krijgt De Vries het advies een post onvoorzien te creëren en de afspraken duidelijk af te bakenen om te voorkomen dat het voortgangsproces wordt verstoord. De staatssecretaris laat in een brief aan de Tweede Kamer weten de aanbevelingen over te nemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels