nieuws

Bouwers op de bres voor allochtonen

bouwbreed

Twee bouwbedrijven gaan zich extra inspannen om meer allochtonen aan het werk te helpen. Het in Groningen gevestigde Koop Holding Europe BV en Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) hebben daartoe een convenant gesloten met de ministers Vermeend van Sociale Zaken en Van Boxtel van Grotesteden- en Integratiebeleid.

Ook dertien andere Nederlandse bedrijven zijn bij de afspraken betrokken. Onder hen zijn onder meer ABN Amro, Arbeidsvoorziening Nederland, Rabobank, Nedcar, Coca Cola en de uitzendbureaus Start, Tempo Team en Randstad. De ministeries streven ernaar op langere termijn convenanten met ruim honderd bedrijven te sluiten. In april maakten de ministeries soortgelijke afspraken met MKB Nederland en Arbeidsvoorziening, gericht op de instroom van 20.000 leden van etnische minderheidsgroepen in het midden- en kleinbedrijf.

Ondersteunen

De deelname van Koop Holding en KWS is in feite een vervolg op een project van beide bedrijven in Amsterdam. Daar ondersteunden de pijpleidingenbouwer en de wegenbouwer een bedrijf dat veel allochtonen in dienst had. Doel van het project was dat daaruit nieuwe bedrijven met allochtone werknemers zouden ontstaan. Het succes van dit project heeft er volgens directeur H. Dukker van KWS toe geleid dat beide bedrijven nu afzonderlijk soortgelijke projecten gaan opzetten in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen. De bedrijven willen met het initiatief met name allochtonen de kans geven door te stromen naar hogere functies, al is niet uitgesloten dat de bouwbedrijven ook allochtone bouwvakkers gaan opleiden.

Tien procent

De twee bedrijven hebben onder meer toegezegd dat bij de start van een opleidingsprogramma tien procent van de deelnemers afkomstig zal zijn uit een etnische minderheidsgroep. Ondernemingsraden van de bedrijven gaan deelnemen aan bijeenkomsten voor ondernemingen over intercultureel management. De allochtonen krijgen drie maanden lang intensieve begeleiding. Hoeveel allochtonen uiteindelijk bij de twee bouwbedrijven aan de de slag kunnen is niet bekend. “Wij zullen ons uiterste best doen om ze te werven”, zegt een woordvoerder van Koop Holding. “Maar ze moeten zich wel aandienen.”

Reageer op dit artikel