nieuws

Bouw-cao aanpassen met oog op flexibele arbeid

bouwbreed

Het wegkopen van personeel bij bouwbedrijven door bureaus of organisaties die hoge lonen bieden, heeft altijd bestaan. Dat zegt directeur Robert Huigen van Regiebouw Nederland. “Het wordt nu alleen openlijker gedaan. Maar in de bouw zijn altijd uitzendbureaus actief geweest, ook toen dat nog verboden was, en er zijn ook altijd schoonmaakbedrijven geweest.”

“Maar sommige organisaties treden nu zeer actief naar buiten met hoge netto-weeklonen”, vervolgt Huigen. Op zich is daar niet zoveel mis mee, constateert hij. “De ophef van de laatste tijd is ontstaan doordat sommige bureaus werknemers op de steiger aanspreken en hen proberen te verleiden met hoge nettolonen. Dat is ‘not done’.” Hij vervolgt: “Wat je ziet is dat secundaire arbeidsvoorwaarden voor nettogeld worden ingeruild. Dat is geen goede ontwikkeling.” Met nadruk zegt hij dat zijn bedrijf zich houdt aan het basispakket van de bouw- en uta-cao. Met recht op bijvoorbeeld scholing, prepensioen en atv-dagen.

Irreëel

Hoewel Regiebouw in kranten adverteert met teksten als ‘Verdient u wel genoeg?’ (“We moeten mensen toch naar onze website lokken”), vindt Huigen die hoge nettolonen waarmee in de bouw wordt geschermd, eigenlijk irreëel. “Binnen de markt is een bepaald loon reëel. Daar kun je enkele tientjes boven of onder zitten, maar slechts binnen een bepaalde bandbreedte.” Regiebouw is officieel een timmerbedrijf. Het bestaat nu drie jaar en heeft circa honderd timmerlieden in vaste dienst. Zij worden op regie- en uurbasis ingezet bij aannemers met een tekort aan vaklieden. “Het is timmerwerk op afroep”, verduidelijkt Huigen. Op de krappe arbeidsmarkt probeert Regiebouw personeel te werven via mond-op- mondreclame, advertenties, met een eigen reclamebus en in toenemende mate via Internet. Bijna de helft van de nieuwe werknemers wordt geworven via het net of via korte krantenadvertenties die naar de site van Regiebouw verwijzen. De werknemers van Regiebouw komen bij de bestaande bedrijven en aannemers vandaan. Waarom vertrekken ze? Huigen: “Op één of andere manier worden ze in hun bestaande verlangens of behoeftes niet serieus genomen. Ze krijgen geen leuk werk aangeboden of moeten te vaak ver van huis hun werk doen. Of ze worden opgesplitst, gescheiden van collega’s met wie ze een vast team vormen.”

Ploegverband

Bij Regiebouw – behalve de hoofdvestiging in Katwijk zijn er kleinere kantoren in Almere, Arnhem en Breda – werken timmerlieden in koppels van twee, soms drie. “Voor ons is het ploegverband essentieel. Dat breek je niet op. Iedereen heeft een vaste maat. En iedereen werkt zoveel mogelijk in de eigen regio.” De mogelijkheid van flexibele arbeid en arbeidstijden blijkt een ander argument voor timmerlieden om een vast dienstverband met Regiebouw aan te gaan. “Wij werken 52 weken per jaar, tijdens de bouwvak, tussen Kerst en Oud en Nieuw, soms op de kerstdagen en op zaterdagen.” Een vierdaagse werkweek kan ook, maar alles op basis van vrijwilligheid. Zelfs werken op zondag is niet uitgesloten, maar een echte Katwijker leent zich daar natuurlijk niet voor. “In de bouwvak zijn er altijd ploegen beschikbaar voor werk. Er is dan ook voldoende vraag van aannemers. Bij onze werknemers neemt ook de behoefte toe om hun eigen vakantie te kiezen, bijvoorbeeld twee weken in het voorjaar en twee weken in het najaar”, licht Huigen toe. “Eén werknemer gaat zelfs acht weken op vakantie, waarvan vier onbetaald. Dat kan allemaal.” Regiebouw kan leven met de beginselen van de bouw-cao. Huigen zou echter wel graag veranderingen willen zien. “Het pijnpunt is dat bedrijven die bemiddelen op het gebied van flexibele arbeid niet mee mogen praten over de totstandkoming van de cao. Een keer in de twee jaar krijgen we een cao-boekje opgestuurd. Het gaat allemaal buiten ons om. De schoen wringt niet bij de collectiviteit. Aan sollicitanten durf ik die cao wel te verkopen. Realiseer je goed wat er allemaal inzit, zeg ik steeds. Zeker als je een gezin hebt. Maar voor alle vormen van flexibele arbeid zou ik liever een aangepaste cao zien.”

Internet

Continuïteit en beheerste groei zijn de kernwoorden voor de komende jaren. En Internet. Regiebouw opent volgende week een website die zich richt op aannemers (www.vaklieden.net). “Internet wordt voor ons een ideaal medium”, zegt Huigen. En trots vertelt hij dat zijn werknemers de eigen loongegevens on-line kunnen raadplegen.

Reageer op dit artikel