nieuws

Bolsward bereikt met boer akkoord over bouwgrond

bouwbreed

Veehouder Hoekstra heeft een akkoord bereikt met de gemeente Bolsward over de schadeloosstelling die de agrariër ontvangt, omdat de gemeente door Hoekstra gepachte grond – zo’n 8 hectare – gebruikt voor de nieuwbouw van ruim honderd woningen in het plan De Fûgelkrite. Jarenlang konden beide partijen het niet eens worden over de hoogte van de schadeloosstelling.

De nieuwbouw ging ondertussen wel van start, wat de agrariër ertoe bracht met een ploeg de bouwkavels te beschadigen. Deze actie blijkt nu succes te hebben gehad. Het bedrag dat de gemeente tot dan toe had geboden, was in de ogen van de agrariër veel te weinig om zijn boerenbedrijf van 35 hectare met 500 koeien en schapen te verplaatsen. De gemeente bood 30.000 gulden per hectare terwijl de veehouder rond de ton vroeg. De partijen willen niet kwijt hoe hoog de hectareprijs is waarover men een compromis bereikte. De gemeente stelt verder tijdelijk 7 hectare grond ter beschikking. Daarop kan een deel van Hoekstra’s vee grazen.

Reageer op dit artikel