nieuws

Betuwelijn

bouwbreed Premium

“Als nu met de aanleg van de Betuwelijn wordt gestopt heb je ongeveer een miljard gulden verspeeld.” Dat schrijven emeritus hoogleraar economie A. Heertje en oud-wethouder van financiën van Amsterdam P. Treumann in VN in een open brief aan minister-president Kok.

Volgens hen behoort het nemen van kapitaalverliezen tot het leven van alledag. Leden van raden van bestuur van ondernemingen nemen met regelmaat zulke beslissingen zonder dat er sprake hoeft te zijn van gezichtsverlies. Voortschrijdende techniek en alternatieve verbindingen tussen Rotterdam en elders zijn kwalitatief beter en financieel aantrekkelijker dan de Betuwelijn. De steun voor deze spoorlijn slinkt zienderogen. Ook bijvoorbeeld het Centraal Planbureau en de Algemene Rekenkamer tonen zich tegen.

Reageer op dit artikel