nieuws

Achter CE-markering blijven aanhollen zonde van de tijd

bouwbreed

Een steekproef van de ‘Gezondheidsbescherming, Inspectie Waren en Veterinaire Zaken (W&V)’ heeft aan het licht gebracht dat van sommige machinetypen niet meer dan eenderde CE-gemarkeerd is.

Het was te lezen in de Cobouw van 6 juni. Er werd ook nog een conclusie aan verbonden: “de inspanningen van de overheid en de brancheorganisaties om de veiligheid van machines te verbeteren, hebben onvoldoende resultaat gehad”. Wie dit leest, is al gauw geneigd te geloven dat het systeem van CE-markering dat staat voor veiligheid, er als het ware een garantie voor is. Maar is dat wel zo? Wat heeft het systeem van de CE-markering ons nu in concreto aan veiligheid gebracht? De handleidingen voor het gebruik van de machines zijn de laatste jaren een stuk dikker geworden. Dat is mooi, vooral omdat nu, uitvoeriger dan voorheen te lezen valt wat je allemaal niet met een machine mag doen. Ook zijn veel machines versierd met stickers die waarschuwen voor allerhande gevaren. Hiermee is de veiligheid in algemene zin zeker gediend. Maar de vraag is of de machine zelf er veiliger door is geworden. Er zit een probleem in de (trage) overstap van nationaal naar Europees. Vastgesteld is dat het voor producenten moeilijk is te bepalen of hun machine voldoende veilig is als specifieke Europese productnormen ontbreken. Het gevolg is dat fabrikanten teruggrijpen op hun vertrouwde nationale normen. Een probleem daarbij is dat deze nationale normen niet mogen worden ontwikkeld als wordt gewerkt aan een Europese norm op het betreffende gebied. De nationale normen verouderen dus en lopen achter op de stand van de techniek. De veiligheid is hiermee niet gebaat. Het komt bovendien voor dat Europese normen een lager niveau van veiligheid veroorzaken dan het niveau dat in een Europese lidstaat al was bereikt. Dit is in Nederland bijvoorbeeld het geval bij hydraulische graafmachines waarmee ook hijswerk wordt uitgevoerd. Markering geeft op zich dan ook geen indicatie welk niveau van veiligheid met een machine is bereikt. De betrokken overheidsinstellingen zouden er daarom beter aan doen hun energie te steken in het definiëren van minimum veiligheidsniveaus en deze vervolgens te handhaven. Zonde van de tijd om achter ontbrekende CE-markeringen aan te hollen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels