nieuws

Acht bedrijven zien brood in aanleg A4

bouwbreed Premium

Acht bedrijven hebben serieuze belangstelling voor de aanleg en exploitatie van de A4 Midden-Delfland (Delft-Schiedam). Ze stellen echter een groot aantal voorwaarden aan de intensieve samenwerking met de overheid, zo blijkt uit een brief die minister Netelenbos van Verkeer vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De belangstellenden zijn twee consortia, twee bouwbedrijven, een ingenieursbureau, een vastgoedontwikkelingsmaatschappij, een adviesbureau en een buitenlandse investeringsbank. Namen van de geïnteresseerden worden in de brief en het begeleidende rapport niet genoemd. De bedoeling is dat de bedrijven de aanleg van de weg financieren en de investering terugverdienen door tol te heffen. De private partijen hebben laten weten dat publiek-private samenwerking zinloos is als de betrokken overheden geen eenduidig standpunt hebben. Zo is de Tweede Kamer nog niet overtuigd van de noodzaak van de aanleg van de weg en bestaan er vraagtekens bij de grote vinger die bedrijven in de pap krijgen. De ondernemingen roepen Netelenbos op duidelijker eisen te formuleren over inpassing van de weg in de omgeving, de veiligheid en de capaciteit van de weg.

Reageer op dit artikel