nieuws

Aanpak watervloed miljardenklus

bouwbreed

Nederland heeft tot 2015 zeker 4 miljard gulden nodig in de strijd tegen overstromingen. De beschikbare 1,5 miljard voor de komende vijftien jaar is veel te weinig. Dat zei staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat gisteren in Rotterdam.

Met het geld moeten rivieren worden verdiept, dijken gelegd en uiterwaarden geschikt gemaakt voor wateropvang. Aan de andere kant van de dijk moeten kreken worden hersteld, ‘bypasses’ aangelegd en gebieden ingericht waar water in noodgevallen kan worden opgevangen.

Smeltwater

Een forse overstroming zoals in 1809, toen grote hoeveelheden smeltwater Nederland binnenkwamen, de Waaldijk doorbrak en de Betuwe overstroomde, zou anno 2000 minstens 60.000 huizen treffen. Evacuatie, compensatie en ontwrichting van de economie zou Nederland in een dergelijk geval zeker 30 miljard gulden kosten, rekende De Vries voor op het jaarcongres van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Om een dergelijke watersnoodschade en slachtoffers te voorkomen, vindt De Vries een investering van 4 miljard niet te hoog. Sinds de hoogwaters in 1993 en 1995 heeft de overheid al een miljard in waterwerende maatregelen gestoken. Nederland heeft echter te maken met een stijgende zeespiegel, daling (inklinking) van de bodem en een afnemend ‘waterbergend vermogen’. De Vries vindt dat dit vermogen om een surplus aan water tijdelijk op te vangen, moet groeien.

Calamiteitenpolders

Zelf zet ze zich in voor de zogeheten ‘calamiteitenpolders’ en ‘retentiebekkens’, die overtollig rivierwater moeten opvangen. Volgens de VVD-bewindsvrouw moeten ook gemeenten en bedrijven zich inzetten, door minder dicht op elkaar te bouwen. De waterafvoersystemen zijn niet afdoende om grote hoeveelheden regen op te vangen. Daarom moeten steden singels graven of gescheiden drink- en regenwatersystemen aanleggen, vindt De Vries. Nieuwbouwwijken moeten het water kunnen bergen.

Reageer op dit artikel