nieuws

Winkelen op de energiemarkt

bouwbreed

duiven – De energiemarkt voor gas en elektra is vanaf 2004 volledig vrij. Bedrijven en particulieren mogen dan zonder belemmering contracten sluiten met het energiebedrijf van hun keuze. De veranderingen voor de Nederlandse energiehuishouding zullen groot zijn. De afnemers van stroom en gas worden er beter van.

Met de voorgestelde versnelde liberalisering loopt Nederland nog niet helemaal voorop in Europa. In het Verenigd Koninkrijk is al geruime tijd fors ingezet op privatisering van overheidsbedrijven. De stroomprijzen daalden er met 20 procent en ook in Duitsland gebeurt iets dergelijks. Het is dus waarschijnlijk dat ook in Nederland de prijzen dalen als logisch gevolg van prijsconcurrentie.

Straks kunnen afnemers kiezen uit energieleveranciers waarmee zij ook bilaterale afspraken kunnen maken. Daarmee is er dus geen vaste prijs meer. Daartegenover staat dat het ook mogelijk is dat er een strafheffing komt voor overafname of afname van Megawatts en kuubs op een niet-afgesproken tijdstip.

De stroomprijs zal dalen, maar ook de terugleververgoeding van overschot aan elektra aan het net zal zakken of varieren. Met andere woorden: de vaste rekengegevens van vroeger worden variabelen. Daardoor stelt winkelen op de energiemarkt voor alle betrokkenen hoge eisen aan meet- en regeltechniek. Het beheersen en bemeteren van energiestromen zal steeds belangrijker worden.

Dat ziet de markt ook. En die staat te trappelen. Kleine en middelgrote ingenieursbureaus, maar ook de energiebedrijven zelf lopen zich warm voor een entree op deze markt. Zo ook Henk Rouwen van Nuon Monitoring, die enthousiast de mogelijkheden in ogenschouw neemt: “Er komen leuke mogelijkheden. Voor Nuon betekent het dat we klanten kunnen werven in heel Nederland, van Middelburg tot hier in Duiven.”

Rouwen schetst een markt waarbij het mogelijk is dat een bedrijf een contract sluit met een willekeurig energiebedrijf voor zijn energie, maar voor de bemetering van wat het bedrijf in- en uitgaat, een contract sluit met een ander. In feite verzamelen de meetbedrijven gegevens die voor alle drie betrokken partijen waarde hebben: de energieleverancier, de afnemer en de netbeheerder.

Meetbedrijven

Deze bemeteringsbedrijven worden, als ze uit het energiebedrijf voortkomen, gescheiden van het energiehandelsbedrijf. Hierdoor is het onmogelijk commercieel misbruik van de meetgegevens te maken. Het is te vergelijken met een ontwikkeling die in de Verenigde Staten al langer gaande is, waar meten op afstand in zwang is.

Als je je brood wilt verdienen met meten, zijn integriteit en onafhankelijkheid voorwaarden. Voor dit doel wordt onder de vlag van de Dienst Toezicht Elektriciteitswet (DTE) een certificatieschema ontwikkeld. Rouwen: “De meetcode is klaar en wordt op dit moment besproken in Brussel. Als er groen licht komt van de Europese Commissie, kunnen bedrijven op basis van de Meetcode worden gecertificeerd.”

Elk bedrijf dat is gecertificeerd op basis van technische en organisatorische criteria uit de code, mag bemeteringsdiensten aanbieden. Het certificaat garandeert de onafhankelijke positie en de technische bekwaamheid van het bemeteringsbedrijf. Rouwen verwacht dat eind dit jaar de eerste gecertificeerde bedrijven op de markt komen. Heel grote bedrijven zijn nu al vrij in hun keuze, het midden- en kleinbedrijf krijgt vanaf 2002 de vrijheid, de particulier moet nog even wachten. Die mag pas in 2004 bepalen wie bij hem de meter opneemt.

Reageer op dit artikel