nieuws

Vlaamse aannemers zitten met grond in hun maag

bouwbreed

De Vlaamse aannemers hebben elk jaar een overschot van 20 miljoen kubieke meter grond, die afkomstig is van de wegenbouw en de aanleg van industrieterreinen.

Het overgrote deel hiervan (circa 14 miljoen kubieke meter) wordt gebruikt bij andere infrastructurele werken en de aanleg van parken en tuinen. Maar met 6 miljoen kubieke meter grond weten de aannemers geen raad. Daarbij gaat het om grond met een leemachtige samenstelling, die moeilijk opnieuw kan worden gebruikt. Deze grond wordt voor het grootste deel gestort of blijft gewoon achter op de plaats van winning. Het probleem doet zich vooral voor in de regio Gent, het zuiden van Belgisch-Limburg en Vlaams-Brabant.

Putten

Tijdens recent overleg tussen de aannemers en de gewestregering hebben de aannemers voorgesteld deze leemachtige grond te gebruiken om de reusachtige putten op te vullen die zijn ontstaan bij de grindwinning. De minister van Openbare Werken, Stevaert, geeft er de voorkeur aan de grond te gebruiken voor de aanleg van geluidswanden langs de drukke wegen in de Gentse regio en Vlaams-Brabant. Ook de Vlaamse minister van Milieu, Dua, kiest voor hergebruik van de grond in plaats van storten.

Reageer op dit artikel