nieuws

Vaker fraude werknemers

bouwbreed

Werknemers hebben vorig jaar meer gefraudeerd met werknemersverzekeringen als ww en de wao. Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) constateerde in 1999 een stijging van het aantal fraudegevallen met 11 procent tot 17.620.

In totaal fraudeerden werknemers voor ruim 46 miljoen gulden, aanzienlijk minder dan in 1998. In dat jaar spoorden de uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen (uvi’s) voor ruim 62 miljoen gulden aan fraudegevallen op. Werkgevers sjoemelden qua aantal het afgelopen jaar juist minder, maar het fraudebedrag nam bij hen toe. De uvi’s meldden 322 gevallen van fraude (1998: 350). Wel nam het gemiddelde bedrag per fraudegeval met 22 procent toe tot 105.000 gulden. Het totale fraudebedrag bij werkgevers nam daardoor met 12 procent toe tot bijna 34 miljoen gulden. Meestal ontdoken de werkgevers het afdragen van sociale premies. Bij werknemers ging het veelal over onterechte uitkeringen.

Witte fraude

Vorig jaar was in 71 procent van alle geconstateerde gevallen van fraude sprake van zogenoemde witte fraude, tegen 87 procent in 1998. Dat is fraude waarbij administratief traceerbare inkomsten zijn verzwegen. De meeste van deze soort zijn ontdekt via bestandsvergelijking met de Gemeentelijke Verwijsindex.

Reageer op dit artikel