nieuws

Remkes: Wonen vergt meer ruimte

bouwbreed Premium

Wonen vergt in de toekomst veel meer ruimte. Dat voorspelt staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting. Hij voorziet dat de komende decennia meer grond voor woningbouw moet worden geclaimd. Als geschikte locaties noemt hij onder meer Almere en delen van het Groene Hart.

In een interview met Cobouw stelt Remkes de ruimteclaim, die hij enkele maanden geleden indiende in het kader van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van collega Pronk, al weer ter discussie. Toen vroeg hij om 75.000 hectare extra voor woningbouw, (bovenop de huidige 225.000 hectare) in de periode tot 2030. “Die claim wordt eerder naar boven dan naar beneden bijgesteld”, voorspelt hij. In de deze maand gepresenteerde Nota wonen hamert Remkes op meer kwaliteit en grotere invloed van de consument op de woningbouw. Om beter op de vraag van de markt in te spelen moeten meer vrijstaande en halfvrijstaande huizen verrijzen. Die nemen meer ruimte in beslag dan gestapelde bouw en eengezinswoningen. Ook de plannen voor het samenvoegen van woningen en grootschalige sloop en nieuwbouw in oude stadswijken zorgen ervoor dat daar minder mensen kunnen wonen. Het Centraal Plan Bureau is op dit moment aan het doorrekenen hoeveel ruimte de plannen kosten. “Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal hectare naar boven worden bijgesteld”, denkt Remkes. De staatssecretaris heeft ook al nagedacht over de vraag waar de huizen moeten komen. Naar zijn mening is in de Randstad nog veel ruimte te vinden. Hij ziet mogelijkheden om aan te sluiten op de stedelijke ontwikkelingen rond de Zuidas in Amsterdam. “Langs de Maasoevers in Rotterdam is ook nog veel ruimte om gewilde huizen te bouwen. Ruime appartementen langs de rivier sluiten uitstekend aan bij de behoefte aan stedelijke bouw. Ook in de buurt van Almere kan nog veel gebeuren.”

Groene Hart

Verder wijst de bewindsman op de plannen voor een Deltametropool in de Randstad. Het idee om de vier grote steden te zien als een stedelijke ontwikkeling met een Groen Hart in het midden, staat hem aan. “Echt waardevolle gebieden moet je beschermen. Andere delen zullen bij uitstek geschikt zijn voor wonen in het groen.” Remkes pleit hiermee voor een kleiner Groen Hart, maar dan wel met harde afspraken over een gedeelte dat tot in lengte van jaren ook echt groen moet blijven. “Overigens hoeft niet alle woningbouw in de Randstad plaats te vinden. De ontwikkeling van de economie zorgt ook voor vraag in andere regio’s. Het gaat dan met name om het oosten en het zuiden van het land.”

Sceptisch

Overigens vindt Remkes het een illusie te denken dat mobiliteit zich laat dwingen met beleid. “Ik ben daar heel sceptisch over. Kijk maar eens naar het onderzoek op Leidsche Rijn. Mensen hebben hele diffuse woon-werkpatronen.

Ook al was er tijdig een openbaar-vervoerverbinding geweest, dan nog denk ik dat zich geen substantiële verschuiving van auto naar openbaar vervoer had voorgedaan.”

Op pagina 3: ‘Vraagkant woningmarkt loopt niet’.

Reageer op dit artikel