nieuws

Remkes: Miljarden van corporaties naar oude wijken in steden

bouwbreed

den haag – Corporaties moeten zich primair richten op de aanpak van oude wijken in de steden. Dat kost al moeite genoeg, waarschuwt staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting corporaties met een al te hoog ambitieniveau. De prestaties van corporaties kunnen hoger en daarvoor is het nodig hun vermogen van zestig miljard gulden aan te wenden.

Remkes wil tot harde afspraken komen met de corporaties, bleek gisteren uit zijn betoog op het Aedes-congres over de Nota Wonen. De staatssecretaris vindt dat de corporaties al te lang op hun kapitaal blijven zitten en vaart moeten maken met ‘hun’ wijken. Uit cijfers van het ministerie van VROM blijkt dat zonder ingrijpen binnen tien jaar een kwart van de huizen in een wijk met problemen staat. De ambitie en het gevoel van urgentie blijven bij zowel corporaties als gemeenten achter. “Gebeurt er niets, dan zullen nog meer mensen die zich dat kunnen permitteren de stad de rug toekeren. De meest kwetsbare groepen blijven dan achter en een groeiend aantal wijken _ met vooral corporatiebezit _ komt in de problemen.”

Imagoprobleem

De herstructureringsopgave is naar de mening van Remkes vele malen belangrijker dan discussies over fusies, bedrijfstakcodes en visitatie. “Daar zit een deel van uw imagoprobleem. Tijdens een goede voetbalwedstrijd zijn scheidsrechter en grasmat toch ook van ondergeschikt belang?”

Remkes zegt zelf niet dat hij tornt aan de verzelfstandiging van de corporaties. Tegelijk wil hij het speelveld van de corporaties inperken tot ‘wonen, woondiensten en woonomgeving’. Makelen in onroerend goed en vergaande samenwerking met projectontwikkelaars horen daar wat Remkes betreft niet bij. “Verzelfstandiging is geen vrijbrief voor hobbyisme.”

Vermogen

De staatssecretaris schat het vermogen van de corporaties op bijna zestig miljard gulden. Dat is inclusief het ambitieuze verkoopprogramma van een half miljoen huizen. Remkes is niet van plan daar nog een cent aan rijksgeld bij te leggen. “Zalm ziet me aankomen!”

Het is de bedoeling dat in een Nationaal Akkoord Wonen onder andere de verkoop van een half miljoen corporatiewoningen binnen tien jaar wordt geregeld. Aedes-directeur Van Leeuwen vindt dat aantal aan de hoge kant en is niet van plan mee te doen aan “uitverkoop omwille van de uitverkoop”.

Reageer op dit artikel