nieuws

Oproep aan de Partij van de Asfaltering

bouwbreed

Als het bereikbaarheidsoffensief van minister Netelenbos doorgaat, staat PvdA voortaan voor Partij van de Asfaltering. Dat schrijft Milieudefensie in een open brief aan de PvdA-bewindslieden. De plannen omvatten voor achttien miljard aan nieuwe wegen. Dat staat haaks op het verkiezingsprogramma, dat geen geld meer zou steken in nieuwe wegen.

Het kabinet neemt vrijdag een besluit over het bereikbaarheidsoffensief van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Dit onderwerp is gisteren ook besproken in het torentje van Kok. Via de media bereiken ons verontrustende berichten over de inhoud van dit voorstel. In ruil voor een beperkte invoering van rekeningrijden zou minister Netelenbos miljarden guldens extra willen investeren in de aanleg van autowegen.

Dit leidt niet tot oplossing van de problemen van bereikbaarheid en leefbaarheid rond de grote steden. Immers, de aanleg van meer autowegen leidt tot meer autoverkeer, verplaatsing van files en aantasting van het waardevolle open landschap. Milieudefensie doet daarom een oproep om ‘de groene grens’ te trekken. Er moet een eind komen aan de aanslagen op de open groene ruimte door asfalt en beton. We moeten investeren in duurzame mobiliteit: openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

Grens

Drie weken geleden boorden activisten van Milieudefensie een stuk ongebruikt asfalt van de A4 bij Delft weg. Deze snelweg dreigt doorgetrokken te worden dwars door een mooi veenweidegebied in Midden-Delfland, waar mensen komen fietsen en wandelen.

Er zijn veel mensen, op allerlei door bebouwing bedreigde plekken in Nederland, die het belangrijk vinden om groen en rust in de buurt te kunnen vinden, en die zich daar ook voor inzetten. Dat blijkt uit de enthousiaste reacties op de Milieudefensie-campagne “Trek de Groene Grens”, voor het behoud van open, groene ruimte.

Verkiezingsbelofte

Het landelijk verkiezingsprogramma 1998-2002 van de PvdA stond vol met beleidsvoornemens op het gebied van bereikbaarheid en milieu, maar repte met geen woord over de aanleg van nieuwe autowegen. Ook uit de doorrekening door het Centraal Planbureau bleek dat de PvdA geen geld uittrok voor nieuwe wegen.

In het paarse regeerakkoord brak deze partij echter haar verkiezingsbelofte. Zij prak samen met VVD en D66 af om vijf miljard gulden te besteden aan de aanleg van nieuwe autowegen. In haar eerste regeringsjaar besloot PvdA-minister Netelenbos bovendien de twee miljard gulden die was gereserveerd voor inpassingsmaatregelen (zoals geluidsschermen en verdiepte aanleg), te besteden aan autoasfalt. Tevens toverde de regering tezelfdertijd nog eens bijna drie miljard gulden voor autowegen tevoorschijn middels een andere berekening van de inflatiecorrectie voor de afgesproken investeringen in bereikbaarheid.

Nu stelt minister Netelenbos voor in het kader van het bereikbaarheidsoffensief nog eens vijf miljard overheidsgeld extra uit te trekken voor autowegen. Daarnaast wil zij het bedrijfsleven groen licht geven om voor drie miljard wegen aan te leggen. Het totaalbedrag zou daarmee op achttien miljard gulden komen.

Als het kabinet akkoord gaat met het voorstel van minister Netelenbos, raakt de PvdA nog verder verwijderd van haar verkiezingsbelofte. Milieudefensie doet een beroep op de bewindslieden van de PvdA de groene grens te trekken en niet akkoord te gaan met de extra miljarden voor autowegen.

Verword niet tot de Partij van de Asfaltering. Investeer in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

Wijnand Duyvendak en Claire Tielens, respectievelijk adjunct-directeur en campagneleider ‘Trek de Groene Grens’ van de vereniging Milieudefensie

Reageer op dit artikel