nieuws

OESO optimistisch over ontwikkeling Nederlandse economie

bouwbreed

De economische groei in Nederland blijft de komende jaren aanhouden. De sterke exporten en de belastinghervormingen zorgen voor een groei tot 4,3 procent in 2000 en 4 procent in 2001. Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar halfjaarlijkse rapport Economic Outlook.

Hiermee is de OESO in haar voorspellingen beduidend positiever dan het Internationaal Monetair Fonds (3,8 procent in 2000 en 3,4 procent in 2001), het Centraal Planbureau (respectievelijk 4 procent en 3,5 procent) en de Europese Commissie (4,1 procent en 3,7 procent). De laatste kwartalen heeft de economische groei zich hersteld. Begin 1999 leek die te stagneren. De export trok sterk aan in de tweede helft van vorig jaar. De druk op de arbeidsmarkt nam eveneens toe. Het aantal vacatures is nu groter dan op het toppunt van de vorige conjunctuurcyclus aan het begin van de jaren negentig. De toenemende groei zal de werkloosheid verder terugdringen tot een laagterecord van 2 procent in 2001. De schaarste aan arbeidskrachten heeft de lonen doen stijgen met gemiddeld 3,6 procent, veel meer dan het EU-gemiddelde van 2,5 procent. De afschaffing van de omroepbijdrage heeft de inflatie van de consumentenprijzen echter verlaagd.

Begrotingsoverschot

De geplande belastinghervormingen in 2001, waarbij een deel van de inkomstenbelasting wordt vervangen door indirecte belastingen, stimuleren de economie verder. De lastenverlichting die de stelselwijziging met zich meebrengt, zal de consumentenbestedingen nog verder opdrijven. Het overschot op de begroting (0,6 procent in 2000) loopt hierdoor echter terug tot 0,1 procent in 2001. De zwakke euro zal de export nog sterker doen groeien. Omdat de productiecapaciteit bijna volledig is benut, zullen ook de investeringen toenemen. De inflatie zwelt door de economische groei sterk aan. De consumentenprijzen zullen in 2001 3,5 procent stijgen, waarvan 0,75 procentpunt is toe te schrijven aan de belastingplannen. De stijgende importprijzen en indirecte belastingen doen de geldontwaarding verder toenemen. Het risico van oververhitting blijft hierdoor bestaan. Diezelfde oververhitting vreest de OESO ook voor de hele wereldeconomie. De economieën in de 29 OESO-landen zullen gemiddeld 4 procent groeien. Behalve in Japan, dreigt daardoor het inflatiespook de kop op te steken. Vooral de financiële markten spelen een destabiliserende rol in de ogen van de OESO. Door de hoge koerswinsten van de afgelopen jaren hebben mensen meer te besteden. Doordat de vraag naar goederen sterker groeit dan het aanbod, wakkert de inflatie aan.

Renteverhogingen

De toename van de consumentenvraag in de Verenigde Staten is volgens de OESO op langere termijn niet vol te houden. Verdere renteverhogingen door de Fed, het stelsel van Amerikaanse Centrale Banken, zijn dan ook noodzakelijk. In de eurozone zijn renteverhogingen minder urgent. Weliswaar dreigt ook in Europa de inflatie aan te trekken, maar de groei van de vraag kan hier worden opgevangen door een evenredige groei van het aanbod. Daarom beveelt de OESO slechts incidentele renteaanpassingen aan.

Reageer op dit artikel