nieuws

NVB: Pronk overdrijft tekort ruimte Bouwondernemers en ontwikkelaars willen claims combineren tot woonwijken met ecologische waarde

bouwbreed

den haag – De bouwondernemers en ontwikkelaars verenigd in de NVB vinden dat minister Pronk (VROM) veel te dramatisch doet over het ruimtegebrek in Nederland.

“De ruimtelijke toekomst van ons land is niet gebaat bij paniekverhalen, volksverhuizingen of het nog dichter op elkaar bouwen van huizen”, zegt voorzitter Kuiper in een reactie op de VROM-notitie Rekenen met Ruimte, waarvan vorige week de kerngegevens openbaar werden gemaakt.

Uit dit stuk blijkt dat ongeveer het grondgebied van de provincie Zuid-Holland nodig is om aan alle ruimteclaims te kunnen voldoen. Minister Pronk heeft alle ministeries laten berekenen hoeveel extra grondoppervlak nodig is in de periode tot 2030 voor wonen, infrastructuur, werken, recreatie, natuur, water en agrarische doeleinden. Op dit moment hebben die functies samen ruim 4,1 miljoen hectare in gebruik. Voor alle nieuwe claims zou nog eens 252.000 hectare nodig zijn.

Pronk concludeerde dat de Randstad te vol wordt en suggereerde dat mensen moeten verhuizen naar de Flevoland en Noord-Brabant. Voor de wens ruimer te wonen zou wel eens geen ruimte kunnen zijn. In plaats daarvan zouden de mensen juist dichter op elkaar moeten gaan wonen, werken en recreeren.

De NVB vindt de opvattingen van minister en ministerie suggestief. De bouwondernemers en ontwikkelaars menen dat ze er voor zorgen dat veel burgers een verwrongen toekomstbeeld krijgen van een land zonder natuur maar vol steenmassa’s. “Niet de feiten maar de fabels voeren de boventoon bij het grote publiek”, zegt Kuiper. Hij vindt bouwen in hogere dichtheden niet de oplossing voor het ruimteprobleem. “Van alle beschikbare ruimte in ons land neemt het onderdeel wonen slechts vijf procent in. Omdat woningbouw verhoudingsgewijs zo weinig ruimtebeslag vergt, zijn de met verdichting te behalen ruimtevoordelen zeer gering.”

Kuiper zet ook vraagtekens bij het idee mensen uit de Randstad te laten verhuizen. Hij verwijst naar eerdere fiasco’s op dat gebied, toen het Rijk werkgelegenheid overbracht naar dunner bevolkte gebieden. “Het zou ook de zoveelste wissel zijn die wordt getrokken op het ruimtelijke-ordeningsbeleid. Voor het Vinex-beleid is juist de Randstad als uitgangspunt genomen”.

De NVB meent dat moet worden gezocht naar mogelijkheden om de ruimteclaims te combineren. De bouwondernemers en ontwikkelaars denken daarbij aan nieuwe vormen van woonwijken, die ook ecologische waarde hebben of nieuwe oevers die veilig en geschikt zijn voor recreatie. Zij vinden verder dat nadrukkelijk moet worden gekeken naar dubbeltellingen in de ruimteclaims.

Reageer op dit artikel