nieuws

Noord-Zuidlijn kost al 3 miljard gulden

bouwbreed

De Amsterdamse Noord-Zuidlijn gaat nu al inclusief btw meer dan drie miljard gulden kosten. Meerkosten door prijsstijgingen en planaanpassingen worden grotendeels gedekt door de post onvoorzien.

De Amsterdamse gemeenteraad buigt zich vandaag over de subsidie die minister Netelenbos bereid is te betalen voor de Noord-Zuidlijn. De bewindsvrouw heeft een bedrag van bijna 2,5 miljard gulden toegezegd. Dat is een vast bedrag waar – als het aan Netelenbos en de Tweede Kamer ligt – geen cent bijkomt. Aanleiding voor het Platform Metro en de Vereniging de Bovengrondse, die gekant zijn tegen de metrolijn onder de oude binnenstad van Amsterdam, wederom aan de bel te trekken. Ze wijzen er op dat de laatste ramingen, waarop de subsidie is gebaseerd, nog uitgingen van een kleine 2,9 miljard gulden. Uit vertrouwelijke raadsstukken komt nu naar voren dat sprake is van meerkosten van ongeveer 160 miljoen gulden. Hiervan is 54 miljoen te wijten aan prijsstijgingen en 106 miljoen aan planaanpassingen.

Geslonken

Beide organisaties zijn van oordeel dat een groot deel van die meerkosten wordt geboekt op de post onvoorzien. Woordvoerder Dalhuisen: “Deze is nog voor de start van het project geslonken tot 5 procent. Deskundigen van het Centrum Ondergronds Bouwen hebben aangegeven dat voor dergelijke complexe projecten eerder aan een percentage van 25 procent moet worden gedacht. Nog onlangs kwam minister Netelenbos in de Tweede Kamer in de problemen toen bleek dat de 5 procent onvoorzien bij de Westerscheldetunnel veel te laag is.” Volgens de organisaties ziet de gemeenteraad van Amsterdam het probleem van kostenoverschrijdingen ook. Niet voor niets, zo houden zij voor, heeft de raad bezwaar gemaakt tegen de gelimiteerde subsidietoekenning. Daarbij attenderen ze ook nog op recentelijk uitgevoerde, soortgelijke projecten waarbij sprake is van kostenoverschrijding. Zo kwam de metro in Kopenhagen 400 miljoen gulden duurder uit en de Londense Jubilee Line zelfs vier miljard.

Reageer op dit artikel