nieuws

Noord-Holland wil windmolens in zee

bouwbreed

haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met de opstelling van een demonstratiepark voor windturbines in de Noordzee. Uit zes locaties is gekozen voor de meest noordelijke, bij Egmond aan Zee.

Het windpark wordt gebouwd om kennis te krijgen over het toepassen van windenergie op zee. Het potentieel aan buitengaatse windenergie wordt geschat op 15.000 GWh. Dit is circa 15 procent van het elektriciteitsverbruik in 1998.

Gedeputeerde Staten stellen voor het windpark zo ver mogelijk uit de kust te realiseren. Het windpark kan echter niet verder dan 8 kilometer in zee worden gerealiseerd, omdat het anders buiten de territoriale wateren van Nederland zou vallen.

Reageer op dit artikel