nieuws

Munitiedepot Ypenburg weer ter discussie gesteld

bouwbreed

den haag – De parlementaire discussie over de vraag of de ramp in Enschede had kunnen worden voorkomen, zal niet beperkt blijven tot de opslag en productie van vuurwerk. RPF-kamerlid Stellingwerf kondigt aan ook de veiligheid van munitieopslagplaatsen in stedelijk gebied ter discussie te zullen stellen.

Stellingwerf ziet “een overeenkomst tussen de aard van de ramp in Enschede en de opslag van munitie in een dichtbevolkte woonwijk”. Uitbreidingsplannen voor het munitiedepot middenin de Vinexlocatie Ypenburg waren voor Stellingwerf enkele jaren geleden aanleiding voor kritische vragen aan de toenmalige minister De Boer van VROM.

Uit de antwoorden van de minister werd duidelijk dat het bij de vier bovengrondse munitieopslagplaatsen op de Vinexlocatie Ypenburg gaat om “werkvoorraden voor beproeving en onderzoek”. VROM heeft goedkeuring gegeven voor de uitbreiding van het depot met twee TNO-researchcentra: een laboratorium voor ‘explosie, veiligheid en bescherming’ en een voor het testen van energetische materialen.

Stofexplosies

“In de bestaande laboratoria wordt onderzoek ballistisch onderzoek gedaan en pyrotechnisch onderzoek waaronder proeven met vuurwerk en dergelijke”, verklaarde TNO-woordvoerder destijds in een toelichting. De toekomstige laboratoria zijn bedoeld voor experimentele gas- en stofexplosies. “De uitbreidingen zijn gepland in de richting van de A4, niet richting woonwijk”, voegde TNO eraan toe.

De plannen stuitten op fel verzet van burgemeester Schartman van Nootdorp, tevens voorzitter van het Bestuurlijk Overlegorgaan Ypenburg, waarin de vier deelhebbende gemeenten Nootdorp, Rijswijk, Pijnacker en Den Haag zijn vertegenwoordigd. “We zullen ons met hand en tand verzetten tegen uitbreiding van activiteiten op defensiegebied”, verklaarde Schartman in het voorjaar van ’97.

Gevraagd of de ramp in Enschede hem sterkt in de overtuiging dat de opslag van munitie in een woonwijk onaanvaardbaar is, zegt Schartman: “Een vergelijking tussen Enschede en Ypenburg gaat niet op. De procedures zijn zo verschillend. De vraag is of we al het mogelijke hebben gedaan om de veiligheid te waarborgen? Mijn antwoord daarop is ‘ja’. Er zijn met Defensie goede afspraken gemaakt over de inhoud van de activiteiten op het terrein. Er worden extra maatregelen getroffen voor betere, veiliger vormen van transport.”

Strijdbijl

Moegestreden? Daarvan is weinig te merken, al zegt hij wel dat “je er niet eindeloos mee kunt doorgaan”; “het houdt een keer op”.

“Een maand geleden hebben we ons verzet tegen de uitbreidingsplannen bij de Raad van State gestaakt”, heeft de burgemeester de strijdbijl definitief begraven.

Voor RPF-kamerlid Stellingwerf is de veronderstelde veiligheid van de munitiedepots niet onomstreden. “Ik zet een groot vraagteken bij dit soort lokaties. Ongetwijfeld gaan militairen anders om met veiligheidskwesties dan civiele partijen. Ongetwijfeld wordt aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen. Maar zijn die normen en criteria wel veilig genoeg?”

Reageer op dit artikel