nieuws

Jacht op stropers en een brug als attractie TU’ers gaan Keniaanse rivier over

bouwbreed

De algemene opzet voor het project voor verbetering van het Tsavo East National Park in Kenia is afgerond. In de vierde week van het verblijf is de aandacht gericht op de deling van het park door de rivier de Athi. Een oeververbinding zou een uitkomst zijn.

Het zuidelijk deel is vanuit Voi en daarmee ook Nairobi en Mombasa eenvoudig te bereiken. Het noordelijk deel daarentegen is slecht bereikbaar door het vrijwel ontbreken van oeververbindingen. De enige in het park is een zogenaamde ‘Irish bridge’. Dit is een weg van betonplaten die alleen gebruikt kan worden als het water in de rivier laag staat. Verder bevond zich tot 1997 een brug ongeveer 20 kilometer ten noorden van rand van het park. Deze is echter weggespoeld onder invloed van El Nino.

Het creeren van een oeververbinding is om een aantal redenen van belang: Ten eerste bevindt zich ten noorden van de Athi een groot gebied dat voor toeristen zeer de moeite waard is. Het is een moerasachtig gebied met vele waterpartijen en de kans om wilde dieren te zien is er groot. Het is de afgelopen decennia ook een paradijs gebleken voor stropers. Olifanten zijn in relatief grote hoeveelheden aanwezig en de pakkans is klein. Een permanente verbinding binnen de grenzen van het park zou het voor rangers makkelijker maken stropers te pakken. Tevens zou de verbinding zelf ook als attractie kunnen fungeren.

Er worden nu drie oplossingen bekeken: een nul plus alternatief, waarbij de Irish bridge wordt opgehoogd en er in de stroomgeul rioolpijpen worden gelegd, verder een brug en tenslotte een half open tunnel. Die tunnel wordt op de bodem van de rivier gelegd. Het water stroomt er als een waterval overheen. Dit is de door de opdrachtgever gewenste oplossing. Met een dergelijk altenatief kan zowel een verbinding als een attractie gecreeerd worden.

Het Tsavo East National Park, gelegen in het zuidoosten van Kenia tussen Nairobi en Mombasa, kampt met een groot waterhuishoudingsprobleem. Over het algemeen heerst in het park grote droogte. en wanneer het regent, wordt het water niet vastgehouden. De beheerder van het park heeft al proeven gedaan, maar voor de beste oplossing is contact gezocht met de faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Inmiddels is een multidisciplinaire groep van vijf studenten in Kenia in het kader van hun vierdejaars project voor Civiele Techniek. In twee maanden gaan zij evalueren, aanbevelingen doen en eventueel alternatieven aandragen.

Twee van hen, Jasper Nillesen (23) en Ewout Voors (23), doen in deze krant wekelijks verslag van de vorderingen van het project.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels