nieuws

In Gilze Rijen begint de victorie

bouwbreed Premium

den haag – Denkt de staatssecretaris werkelijk dat de miljarden van de corporaties beschikbaar zijn voor de herstructurering van de oude wijken? Discussieleider Marcel van Dam trekt een zuinig mondje, werpt een blik in de zaal, vol wethouders die uit alle delen van het land zijn toegestroomd, en vraagt: “Wie is er van plan op grote schaal woningen te verkopen?”

Er valt een stilte. Een man schuift op zijn stoel, komt langzaam overeind en stelt zich voor als: “Brouwer, wethouder van de gemeente Gilze en Rijen”. “Het is een weerbarstige materie”, begint hij. “Na zes jaar discussieren is er eindelijk een akkoord bereikt met de plaatselijke corporatie. Er zullen dit jaar 25 woningen worden verkocht.”

Van Dam speelt verbazing, maar zijn brede armgebaar in de richting van het forum verraadt triomf (zie je nou wel). De staatssecretaris heeft zich rijk gerekend, is de suggestie.

Van Dam _ zelf staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet Den Uyl en kortstondig minister van hetzelfde departement in het tweede kabinet Van Agt _ kent zijn pappenheimers. Dat is goed te merken tijdens de discussiebijeenkomst over ‘De volkshuisvesting in de 21e eeuw’ die in aansluiting op de aandeelhoudersvergadering van de BNG in het Scheveningse Kurhaus werd gehouden.

“Zonder centrale sturing en financiering komt er niets van de herstructurering van de oude wijken terecht”, weet Van Dam uit eigen ervaring. Als het welslagen van de operatie afhankelijk is van de welwillende medewerking van de corporaties ziet hij het somber in.

“Er zal nog veel gepraat moeten worden”, beseft Remkes. Hij zegt trouwens “meer weerstand tegen de verkoop van huizen te ondervinden van gemeenten dan van corporaties”. Om druk op de ketel te houden, zegt de staatssecretaris voornemens te zijn de verkoop van woningen tot kerntaak te verheffen. “Corporaties die er niet aan voldoen, mogen buiten de kerntaak geen andere activiteiten ontplooien.”

“De corporaties hebben nog nooit zoveel woningen verkocht als nu”, valt de alomtegenwoordige prof. Priemus de bewindsman bij. Op de vraag van Van Dam of de bijeengesprokkelde oude en nieuwe middelen toereikend zijn voor de herstructureringsopgave antwoordt de Delftse hoogleraar: “Als de corporaties ook over de brug komen en de gemeenten willen samenwerken, komen we een heel eind. De dertig rechtstreekse ISV-gemeenten kunnen dan een behoorlijke slag maken.”

Reageer op dit artikel