nieuws

Helmond krijgt integraal waterplan

bouwbreed

helmond – Helmond, de provincie Noord-Brabant, het waterschap de Aa en waterleidingbedrijf Oost-Brabant sluiten morgen een convenant over een integraal waterplan in Helmond. Hierin staat beschreven hoe de betrokkenen de komende jaren willen omgaan met water.

In het plan zijn concrete voorstellen opgenomen. Zo begint de gemeente met een project om hemelwater niet meer te lozen op het riool, maar af te voeren naar infiltratiegebieden. Dit betekent een lagere belasting voor de waterzuiveringsinstallaties. Bovendien heeft het een positief effect op de grondwaterstand.

Ook is het de bedoeling een plaatselijke beek te verbreden en enkele weilanden in te richten als overstromingsgebied. Op die manier hoopt de gemeente te voorkomen dat bij hevige regenval nog langer overlast ontstaat in woongebieden.

Reageer op dit artikel