nieuws

Enschede stond opslag van 158.250 kilo vuurwerk toe

bouwbreed

enschede – De onduidelijkheid over de hoeveelheid vuurwerk die op de dag van de explosie op het terrein van S.E. Fireworks aanwezig was, neemt toe. Uit de door de gemeente vrijgegeven vergunningen blijkt in elk geval dat het bedrijf 158.250 kilo vuurwerk mocht opslaan. Hiervoor had de onderneming, naast een gecompartimenteerde bunker, zeven zogenoemde MAVO-boxen en veertien zeecontainers ter beschikking.

Uit de gegevens blijkt ook dat het bedrijf sinds de oprichting in 1977 fors is gegroeid. De oprichtingsvergunning ging nog uit van de opslag van 16.500 kilo vuurwerk. Dit werd ondergebracht in een gecompartimenteerde, betonnen bunker met daarin dertien kleinere ruimten.

Twee jaar later voegde de onderneming hier zeven zogenoemde MAVO-boxen (prefab garageboxen met een stalen kanteldeur), uitgevoerd in gewapend beton, aan toe. De maximaal toegestane hoeveelheid vuurwerk bedroeg vanaf dit moment in totaal 70.000 kilo vuurwerk in de bunkers en 14.000 kilo vuurwerk in de MAVO-boxen.

Nadat Fireworks in 1997 in andere handen was overgegaan, is een revisievergunning verleend, omdat in het bedrijf het accent verlegd werd van particulier vuurwerk naar vuurwerk voor grotere evenementen. De vergunning stond toen de opslag van maximaal 105.000 ton vuurwerk toe. Om dit kwijt te kunnen, werden nog eens drie zeecontainers op het bedrijfsterrein geplaatst.

Twee jaar later volgde de laatste uitbreiding. Nog eens elf zeecontainers kwamen, samen met de zeven MAVO-boxen, als een halve cirkel om de bunker heen te staan. De vergunning stond toen de opslag van maximaal 158.250 kilo vuurwerk toe.

Een bezwaar

Volgens loco-burgemeester Helder is de buurt over de revisies zowel schriftelijk als via publicaties in een huis-aan-huiskrant geinformeerd.

Alleen in 1997 is hiertegen een bezwaar ingediend. “Een iemand vroeg zich toen af of het wel veilig was om in een woonwijk een dergelijke opslag te hebben”, zegt Helder. “Wij hadden echter geen juridische gronden, en er was ook geen noodzaak, om de vergunning niet te verlenen.”

Helder benadrukte, net als eerder deze week, dat de gemeente tevens steunde op de adviezen van het Bureau Adviseurs Milieuvergunningen van de Koninklijke Landmacht.

Dit bureau voerde ook jaarlijkse controles uit naar de wijze van opslag.

Een oud-medewerker van het Bureau Adviseurs Milieuvergunningen, Van de Bos, plaatste in de actualiteitenrubriek Nova echter vraagtekens bij deze controlewerkzaamheden. Volgens de medewerker werden de controles door tijdgebrek vaak niet naar behoren uitgevoerd.

Ontslagen

Ook blijkt de landmachtmajoor die de gemeente over S.E. Fireworks adviseerde vorig jaar te zijn ontslagen. De man liet zich voor adviezen aan vuurwerkbedrijven betalen. Onduidelijk is dus ook of S.E. Fireworks op het moment van de explosie niet veel meer vuurwerk in huis had dan de vergunning toestaat.

Helder wenste op al deze zaken geen commentaar te geven. Een in gang gezet justitieel onderzoek moet volgens hem hierin licht brengen. “Als de ramp iets heeft geleerd, dan is het wel dat je je kunt afvragen of de spelregels voor de vestiging van dergelijke bedrijven in dit land wel deugen”, zo wilde hij nog wel kwijt.

Hij heeft hiermee minister Pronk overigens al aan zijn zijde gekregen. Deze overweegt een wetswijziging om vestiging van vuurwerkopslagdepots alleen nog maar buiten de bebouwde kom toe te staan.

Reageer op dit artikel