nieuws

Doelen investering in lokale infrastructuur niet meetbaar

bouwbreed

den haag – Het beleid van minister Netelenbos ten aanzien van investeringen in regionale en lokale infrastructuur is voor een belangrijk deel niet vertaald in meetbare doelen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Verantwoorden over beleid’, dat is gemaakt in het kader van de derde woensdag van mei.

In 1999 werd uit het Infrastructuurfonds 786 miljoen gulden betaald aan regionale en lokale infrastructuur. Voor een bedrag van ruim 4 miljard gulden zijn verplichtingen aangegaan. Stimulering van het openbaar vervoer, ontsluiting van Vinex-wijken, bevorderen van de verkeersveiligheid en het tegengaan van de filevorming zijn motieven voor de investeringen.

Selectie van projecten die voor subsidie in aanmerking komen vindt volgens de Rekenkamer niet plaats op basis van een onderlinge vergelijking van de te verwachten bijdrage aan de doelstellingen. “Dit bemoeilijkt het afleggen van verantwoording over gevoerd beleid”, aldus de Rekenkamer, die vindt dat meer aandacht kan worden geschonken aan tijdgebondenheid en toetsbaarheid van het beleid door het formuleren van meetbare tussendoelen. “De verbetering (kostendekkendheid) van het openbaar vervoer en de vermindering van de congestieproblematiek lenen zich hier voor.”

Overigens is Verkeer en Waterstaat van plan concrete afspraken te gaan maken omtrent de kostendekking van nieuwe openbaar-vervoersprojecten.

Reageer op dit artikel