nieuws

Catalogusbouw moet leren afwijken van standaardpakket

bouwbreed

Het project Gewild Wonen in de Eilandenbuurt in Almere heeft de laatse maanden in brede kring aandacht gekregen. Een voorlopig hoogtepunt was de toekenning van de nationale Bouwprijs.

Het project Gewild Wonen met circa zeshonderd woningen verdeeld over vijftien projecten wordt gezien als een laboratorium voor consumentgericht ontwikkelen en bouwen. De keuze voor de opdeling in vijftien deelprojecten heeft tot gevolg dat vijftien ontwikkelaars met hun architecten ieder op een eigen wijze het thema benaderen en voor de toekomst een bron van informatie zullen genereren. Het thema Gewild Wonen is ook meegegeven aan een tiental vrije sector kavels in het onderhavige gebied. Deze kavels zijn recent aan tien eigen bouwers verloot met de “boodschap” ook deze woningen modulair te ontwikkelen. Zoals te verwachten viel, ontstond direct al enige verwarring aangezien de boodschap enigszins vaag was verwoord. Opzet of niet, feit is dat de gegadigden contact opnamen met de bedenkers van Gewild Wonen en graag wilden worden ingelicht over de gemeentelijke wensen. Een mooie kans om deze particuliere opdrachtgevers aan de tand te voelen over hun voornemens. Wat blijkt? De aangesproken architecten, veelal dezelfden die betrokken zijn bij de propjectmatige projecten in het Gewild Wonen gebied waren niet al te gretig om zich voor individuele opdrachtgevers in te spannen, gezien de vele energie die dit zou vergen. De vragers kwamen als vanzelf terecht bij de catalogus-bouwers. En die hebben het al net zo druk, terwijl de tijd dringt. Ik heb nu de stelling geponeerd om niet zomaar een geoffreerde catalogus woning X of Y te kiezen, maar om zelf een ideale woning te bedenken door de plattegronden te definieren en deze ideeën vervolgens aan de catalogusfirma voor te leggen. De catalohusbouw, de producent, zal dan zijn standaardproducten moeten aanpassen aan de wensen van de consument. Hij zou dit moeten doen door zijn bouwsysteem aan te passen of een modulair systeem te ontwikkelen om aan alle wensen van de consument te kunnen voldoen. Deze werkwijze lijkt me passen in de algehele ontwikkeling om de consument meer zeggenschap te geven en hoeft bij redelijke eisen van de consument niet prijsopdrijvend te zijn.

Reageer op dit artikel