nieuws

Burgemeester trekt zich terug uit procedure ambtswoning

bouwbreed

hengelo – Burgemeester Van Beeck Calkoen van het Gelderse Hengelo trekt zich geheel terug uit de procedure omtrent de herziening van het bestemmingsplan Hengelo Dorp.

Van Beeck Calkoen komt tot deze opmerkelijke stap, omdat hij vreest dat de positie van B en W en de gemeenteraad beschadigd raakt als gevolg van politieke onrust omtrent de bouw van een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester in het plangebied.

Die bouw is omstreden. Al maanden is de Achterhoekse gemeente in de ban van de burgemeestersaffaire. Van Beeck Calkoen ligt onder vuur over een grondtransactie. Ruim 850 Hengelose gezinnen en de provinciale fractie van de SP zetten grote vraagtekens bij de verkoopprijs van de grond. De burgemeester zou veel minder hebben betaald dan de marktwaarde; daar zit een verschil tussen van 272.000 gulden. Bovendien vermeldt de bestemmingsplanwijziging een kaveloppervlakte van 1855 vierkante meter, terwijl in werkelijkheid de kavel 2490 vierkante meter meet. Bovendien steekt het vele lokale burgers dat de kavel onderhands werd gegund aan de burgemeester in verband met de sloop van de oude ambtswoning. Enige tijd geleden ondertekenden 850 gezinnen een bezwaarschrift.

De Provinciale Plan Commissie vraagt Provinciale Staten goedkeuring aan de bestemmingsplanwijziging te onthouden. PS vellen uiterlijk 16 mei een oordeel. Het Hengelose college van B en W, met de burgemeester voorop, is in een netelige positie gebracht. De plaatselijke VVD-fractie vraagt zich al in alle openheid af of het advies van de PPC geen politieke consequenties moet hebben voor de burgemeester en het college. Gezien dat standpunt vindt Van Beeck Calkoen het verstandiger zich geheel uit de zaak terug te trekken. Verdere behandeling laat hij aan wethouder Meurs van ruimtelijke ordening over.

In een laatste poging om het besluit van Provinciale Staten te beinvloeden, heeft het college van B en W een brief naar de provincie verstuurd. Daarin worden alle gemeentelijke argumenten nog eens op een rijtje gezet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels