nieuws

Wildpark moet zichzelf redden Zoektocht in Kenia leidt tot wens commercieler uitbaten Tsavo National Park

bouwbreed

nairobi – Het Tsavo National Park in Kenia moet commercieler worden uitgebaat. De Keniaanse overheid wil niet investeren en dus is het aan de beheerder van het park om voldoende geld te genereren voor verbeteringen die het toerisme stimuleren. Dat concludeert de groep van vijf studenten in de tweede week waarin zij de waterhuishouding van de Keniaanse bush verkennen.

De tweede week van het verblijf van de groep is besteed aan uitwerken van de werkelijke opdracht die de eerste week duidelijk was geworden. Om een beter beeld te krijgen van de problemen en mogelijkheden, is van het Tsavo Park een SWOT (Strong points Weak points Opportunities Threats)-analyse gemaakt. Belangrijkste conclusie: het park moet commercieler worden uitgebaat. Zolang de Keniaanse overheid niet bereid is geld te investeren in wildlife, blijft toerisme de enige manier om geld te genereren voor de ontwikkeling van een park als Tsavo.

Deze commercialisering zal op een verantwoorde en wildlfe-vriendelijke wijze moeten plaatsvinden. Gezocht moet worden naar ingrepen die zowel het belang van de toerist als van de wilde dieren dienen.

De belangrijkste exponenten zijn: vermijden van conflictsituaties tussen mens en dier. Een goede infrastructuur is onontbeerlijk. Pas als dit allemaal in orde is, kan Kenya Wildlife Service makkelijker optreden tegen stropers. Bovendien kunnen de toeristen dan meer gecontroleerd het park doorkruisen.

Voor onder meer olifanten, antilopen en neushoorns moeten drinkwaterplaatsen worden gecreeerd. Zulke aantrekkingspunten bieden kans op een geslaagder safari. En een informatiecentrum kan zorgen voor meer begrip van mensen voor dieren.

Ingrepen

Twee ingrepen die volgen uit het bovenstaande worden de komende weken verder uitgewerkt. Ten eerste wordt een evaluatie gemaakt van de dammen die door Peter Westerveld, de beheerder van het park, zijn aangelegd. Daarvoor moeten eerst een paar vragen beantwoord zijn. Blijft er voldoende water achter een dam staan om als drinkwaterplaats te fungeren? Is de kwaliteit van dat water voldoende in verband met bijvoorbeeld verzilting? Zorgt een dam voor de gewenste vernatting?

In een latere fase wordt dan gekeken naar het ontwerp van de verschillende dammen en de mogelijkheid te komen tot een optimale configuratie.

Een tweede actie betreft onderzoek naar de mogelijkheden van een oeververbinding over de Athi-rivier. Deze rivier splist het Tsavo park in tweeen.

Het ontbreken van een vaste oeververbinding zorgt ervoor dat het gebied ten noorden van de Athi niet permanent bereikbaar is. Het doel is een onderzoek te doen naar de verschillende opties om beide oevers te verbinden.

Het Tsavo East National Park, gelegen in het zuidoosten van Kenia tussen Nairobi en Mombasa, kampt met een groot waterhuishoudingprobleem. Over het algemeen heerst in het park grote droogte en wanneer het regent wordt het water niet vastgehouden. De beheerder van het park heeft al proeven gedaan, maar voor de beste oplossing is contact gezocht met de faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Inmiddels is een multidisciplinaire groep van vijf studenten in Kenia in het kader van hun vierde jaars project voor Civiele Techniek. In twee maanden gaan zij evalueren, aanbevelingen doen en eventueel alternatieven aandragen. Twee van hen, Jasper Nillesen (23) en Ewout Voors (23), doen in deze krant wekelijks verslag van de vorderingen van het project.

Reageer op dit artikel