nieuws

Warmtepomp lijkt te duur voor nieuwbouwwoning

bouwbreed

amsterdam – Het programma rond de ondertekening van het convenant Warmtepompsystemen in de Woningbouw liet een afdoende antwoord op een belangrijke vraag niet meer toe: is de investering voor een warmtepomp niet te groot nu woningen al zo goed zijn geisoleerd?

Door de degelijke isolatie vergt de verwarming van een woning nog maar weinig energie. Voor die fractie een warmtepomp inzetten zou een vrij dure oplossing zijn.

Het convenant moet het gebruik van warmtepompen bevorderen. In 2020 zou dit toestel in zo’n 615.000 woningen moeten staan. De 45 partijen die de overeenkomst ondertekenden hopen dat op die manier een aanmerkelijke markt voor warmtepompen ontstaat, waardoor de prijs per toestel daalt.

Niet iedereen bleek die verwachting te delen. Ruim vijf jaar geleden werd met dezelfde intentie een convenant voor zonneboilers getekend. In die tijd kostte dit apparaat ruim 2150 gulden. In plaats van te dalen, steeg de prijs tot 3500 gulden nu. Mede omdat de subsidie op deze toestellen terugliep. Naar verwachting zal de gang van zaken rond de warmtepomp eenzelfde kant uitgaan.

Een ruimere toepassing van warmtepompen bezorgt het milieu problemen. Ook dit vraagstuk bleef door de krappe tijd onvoldoende belicht. Het gebruikte koudemiddel is op basis van HCFK’s: chemische stoffen die onder andere de ozonlaag aantasten. Finland heeft HCFK’s inmiddels verboden, Denemarken volgt over twee jaar. Alternatieve koudemiddelen zijn propaan en propyleen. De mogelijkheden voor propaan blijven beperkt. In veel warmtepompen zitten Amerikaanse compressoren. De fabrikanten ervan ontwerpen niet op propaan om eventuele schadeclaims na een ongeluk voor te zijn.

Efficientie

Het convenant komt voort uit de Derde Energienota 1996 en het actieprogramma Duurzame energie in opmars van het ministerie van Economische zaken. Het Rijk wil daarmee de efficientie van het energieverbruik met 33 procent verbeteren en in 2020 ruim 10 procent energie uit duurzame bronnen halen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels