nieuws

Schuim onder vloer tilt gebouwen op Twee historische gebouwtjes en werkplaats scheepswerf weer op hoogte

bouwbreed

lelystad – Het grootste deel van Nederland heeft aan de oppervlakte een slecht draagkrachtige bodem. Ondanks doordachte funderingen treden verzakkingen van gebouwen geregeld op. Met behulp van schuim zijn verzakkingen echter goed te herstellen.

Uit twee recent uitgevoerde projecten blijkt dat de methode met het inbrengen van schuim tot het gewenste resultaat leidt. De projecten zijn uitgevoerd door FloorLift in Lelystad, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in elevatie van betonvloeren.

In Amsterdam zijn voor de Rijksgebouwendienst twee historische gebouwtjes in de achtertuin van het Rijksmuseum gelift. Ze zijn verschillend van grootte. Het grootste dateert van 1741, de andere is van 1733. De gebouwtjes zijn in 1919 naar het museum overgebracht en geplaatst op een betonnen plaatfundering die direct rust op een grondverbetering in de bodem, dus zonder palen eronder. In de loop van de tijd zijn ze verzakt, het grootste ongeveer 25 centimeter, en ze hebben ook nog eens een scheefstand. In het kader van de herinrichting van het Museumplein, grenzend aan de achtertuin met de twee huisjes, is het niveau van het plein dertig centimeter verhoogd.

Tuin

Ook de tuin van het Rijksmuseum is opnieuw ingericht en plaatselijk voldoende opgehoogd om weer visuele aansluiting met het naastliggende plein tot stand te brengen. Daardoor werd het noodzakelijk geacht ook de (scheef)gezakte huisjes omhoog te brengen. Het kleinste is daartoe vijftien centimeter gelift, het grootste zelfs zestig centimeter.

Daarvoor is een sterk expanderend twee-componentenschuim geinjecteerd door gaten met een diameter van twaalf millimeter, die tot onder de plaatfundering zijn geboord. Het werk voor het omhoog brengen van beide huisjes is in drie dagen uitgevoerd. Als de huisjes in de loop der jaren weer zouden verzakken, zijn ze eenvoudig weer te liften.

Scheepswerf

Een tweede project is uitgevoerd bij Scheepswerf Barkmeijer Stroobos in Stroobos. Dat is gedaan in samenwerking met heibedrijf Revac uit Den Haag. De vloer van de centrale werkplaats van de scheepswerf is over een oppervlakte van zeshonderd vierkante meter weer op hoogte gebracht. De verzakking varieerde van enkele centimeters tot maximaal vijf centimeter. De verzakte betonvloer is onderheid en ‘gelift’.

De werkplaats is voorzien van een betonvloer, die in lengterichting is voorzien van stalen H-profielen. Deze stalen balken worden gebruikt als basis voor scheepsonderdelen waaraan wordt gewerkt.

Onder supervisie van Revac zijn in de profielen gaten geboord met een diameter van tachtig millimeter. Daar doorheen zijn sondeerbuispalen met een diameter van zestig millimeter aangebracht tot op de draagkrachtige zandlaag. De sondeerbuispalen worden samengesteld uit stukken buis van een halve meter, die in elkaar worden geschroefd en met hydrauliek de grond in worden geduwd. Revac heeft in krap drie weken tijd zestig van deze palen geplaatst.

Daarna is de vloer op hoogte gebracht. Daartoe heeft FloorLift een sterk expanderend polyurethaanschuim onder de vloer gebracht. De vloer met de daarop rustende stalen profielen is daarmee in drie dagen tijd nauwkeurig op hoogte gekomen.

Het optillen is een beheerst proces, waarbij gemeten wordt met behulp van laser. De maatafwijkingen bij het project in Stroobos zijn onder de 1,5 millimeter per meter gebleven. Eenmaal op hoogte zijn de ingebrachte sondeerpalen aan de stalen profielen vastgelast. Elke paal heeft een draagvermogen van tachtig ton.

Goedkoop

De bij beide projecten gevolgde methode is volgens een woordvoerder van FloorLift snel en mede daardoor goedkoop geweest. Bij het werk op de scheepswerf is dat het duidelijkst, omdat gedurende de gehele herstelperiode van zo’n drie weken de werkplaats in gebruik is gebleven. Hoeveel geld met het scheepswerfproject gemoeid is geweest, vindt de woordvoerder niet zo belangrijk. Het inmiddels negen jaar oude bedrijf heeft al veel projecten uitgevoerd. “Het is hard werken, maar met zijn allen verdienen we er een goed belegde boterham mee”, aldus de woordvoerder.

Dit gebouwtje bij het Rijksmuseum is zestig centimeter ‘gelift’. Op moment van fotograferen was het vijf centimeter omhoog gekomen.

Tijdens het liften van de vloer en inbrengen van de palen is bij Barkmeijer gewoon doorgewerkt. Foto’s: Dick Vader

Reageer op dit artikel