nieuws

PvdA: Betrek bedrijfsleven bij kansrijke infrastructuur

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 den haag – De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat publiek-private samenwerking veel meer moet worden ingezet bij kansrijke projecten. Tweede-Kamerlid Hindriks betoogde tijdens een debat over innovatief aanbesteden bij Rijkswaterstaat dat nu te veel wordt gemikt op omstreden plannen die in politiek Den Haag over de rand vallen en waarvoor dus geen of te weinig overheidsgeld beschikbaar is.

Hij steunt daarmee de opvatting van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, die onlangs een adviesrapport uitbracht aan minister Netelenbos over onder andere dit onderwerp. CDA en VVD zijn het met Hindriks eens dat het bedrijfsleven vooral moet worden betrokken bij onomstreden projecten. “We kunnen wel risico’s bij het bedrijfsleven neer leggen, maar daarbij hoort zeker niet het politieke risico”, zei VVD-Kamerlid Verbugt.

Minister Netelenbos benadrukte dat de nieuwe aanpak van de aanbestedingen bij Rijkswaterstaat een cultuuromslag nodig maakt bij de dienst zelf, de aannemers in de grond-, weg- en waterbouw, maar vooral ook bij de leden van de Tweede Kamer. “Zij kunnen niet meer op elk moment aan plannen tornen”.

De minister kon nog niet zeggen wat de personele consequenties voor Rijkswaterstaat zullen zijn. Op dit moment wordt onderzocht welke kennis en vaardigheden de dienst nodig heeft om zijn nieuwe taak goed te kunnen vervullen.

Lijst

Rijkswaterstaat heeft inmiddels een lijst gemaakt van 64 projecten die innovatief kunnen worden aanbesteed of kunnen worden gerealiseerd op basis van publiek-private samenwerking (zie overzicht) Het gaat gedeeltelijk om projecten die al in gang waren gezet. De resultaten van projecten die dit jaar in gang worden gezet, worden nauwlettend in de gaten gehouden. Dit om de knowhow later opnieuw te kunnen gebruiken.

CDA-Kamerlid Leers vroeg minister Netelenbos een fonds te vormen voor bijdragen, waarmee het bedrijfsleven over de streep kan worden getrokken. Het potje moet worden gebruikt voor het financieren van onrendabele toppen van projecten, die verder met privaat geld worden gerealiseerd. Leers voorspelde eerder deze week al, dat binnen tien jaar eenderde van alle projecten innovatief wordt aanbesteed, danwel door middel van publiek-private samenwerking van de grond komt.

Minister Netelenbos is het met Leers eens dat het bij publiek-private samenwerking soms nodig kan zijn dat onrendabele toppen door de overheid worden gefinancierd. Ze meent echter dat daarvoor bestaande fondsen kunnen worden benut.

Overigens benadrukte Netelenbos dat het bij innovatief aanbesteden niet in de eerste plaats gaat om het binnenhalen van geld van private partijen. “Het moet leiden tot nieuwe ideeen bij het bedrijfsleven die het mogelijk maken met hetzelfde geld meer te doen. Vast staat dat projecten die met overheidsgeld worden gefinancierd altijd goedkoper zijn, omdat de overheid voordeliger aan kapitaal kan komen.”

Netelenbos toonde daarom bewondering voor provinciale en lokale overheden die actief meedenken over het meefinancieren van projecten. “In die provincies en gemeenten kan meer van de grond komen dan elders. Er zijn ook nog besturen die denken dat het werkt als ze steeds meer blijven vragen. Dat werkt dus niet.”

Reageer op dit artikel