nieuws

Plannen Blauwe Stad ingrijpend gewijzigd

bouwbreed

groningen – Het Projectbureau Blauwe Stad en de Groningse gedeputeerde M. Calon hebben ingrijpend gewijzigde plannen voor de ruimtelijke invulling van het toekomstige woon-, recreatie- en natuurgebied De Blauwe Stad gepresenteerd.

Aangezien de vorig jaar openbaar gemaakte plannen 40 miljoen gulden te duur uitvielen, is onder meer de eerder geplande ‘Venetiaanse’ woonwijk komen te vervallen.

De nieuwbouw van in totaal 1200 woningen concentreert zich in de nieuwste plannen vooral op twee woonwijken ten noordwesten van Winschoten en een tiental grote eilanden nabij Finsterwolde. Verder is ruimte gereserveerd voor landgoederen ten noordoosten van Winschoten. Het nog te creeren meer van De Blauwe Stad wordt gemiddeld veertig centimeter dieper gegraven dan aanvankelijk gepland. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat te ondiep water tot een algenplaag zou leiden.

Reageer op dit artikel