nieuws

‘Meer duidelijkheid marktpartijen CS’

bouwbreed Premium

rotterdam – De partijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen meer duidelijkheid over de positie van de marktpartijen waarmee wordt samengewerkt bij de ontwikkeling van de locatie Rotterdam Centraal. Een deel van raadsleden vindt bovendien dat de auto een te grote rol krijgt op de toekomstige terminal Centraal Station.

Volgens wethouder H. Kombrink is evenwicht in het publiek-private samenwerkingsverband van gemeente Rotterdam, NS Vastgoed, Amvest Vastgoed en ING Vastgoed van doorslaggevend belang voor het slagen van het project. De partijen hebben elk een vetorecht bij beslissingen, maar zitten niet elk voor precies 25 procent in het project.

De commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken eist meer duidelijkheid over de exacte posities voorafgaand aan de raad van 11 mei. De partijen hebben overeenstemming over een startovereenkomst en een programma van uitgangspunten voor herontwikkeling van de twintig hectare rond CS.

De samenwerking moet uitmonden in oprichting van een ontwikkelingsmaatschappij. “Concrete vastgoedposities van de partijen mogen de gezamenlijke inzet niet frustreren”, zegt wethouder Kombrink.

Een degelijk en unaniem gedragen masterplan, dat bureau Alsop & Stormer in oktober 2000 gereed moet hebben, moet helpen de rijksoverheid over de streep te trekken om een bijdrage te leveren. Die is nodig, want het ambitieniveau van de plannen is hoog. Op dit moment wordt uitgegaan van een benodigd investeringsbedrag van ruim een miljard gulden. De grondopbrengst is geraamd op 455 miljoen, de ‘onrendabele top’ bedraagt 622 miljoen.

Op en langs de spoorzone in het stadshart van Rotterdam liggen enkele toplocaties voor vastgoedontwikkeling. Aangezien Rotterdam Centraal als sleutelproject is aangewezen, met een aankomstplaats voor HSL en RandstadRail, ziet de gemeente kansen het totale gebied een enorme impuls te geven.

Het nieuwe station moet een terminal worden _ een hoogwaardig mobiliteitsknooppunt _ en het gebied eromheen moet als integraal onderdeel van de stad worden ontwikkeld. Uitgangspunt voor kantoorontwikkeling is 200.000 vierkante meter vloeroppervlakte. Het geplande aantal van zevenhonderd woningen gaat volgens de laatste berichten fors omhoog.

Gekeken wordt tevens naar de mogelijkheid van gebouw- en parkontwikkeling boven de sporen, fly-overs over de sporen en een autotunnel onder de Schiekade. Betere ontsluiting van de nieuwe terminal voor auto’s bleek in de raadscommissie omstreden: verschillende partijen opteren nadrukkelijk voor een openbaar-vervoerknooppunt, niet voor een mobiliteitsknooppunt.

Bezorgde bewoners van Rotterdam-Noord die naast het plangebied wonen, eisen een betaalde deskundige die namens hen bij de planvorming betrokken is. De commissie voelt daar weinig voor. Meer kans maakt hun eis dat drie verschillende modellen worden opgesteld en ter keuze worden voorgelegd.

‘Vastgoedposities mogen inzet niet frustreren’

Reageer op dit artikel