nieuws

Gulpen ziet geen voordelen meer in systeem openbare aanbesteding

bouwbreed

Burgemeester en wethouders van de fusiegemeente Gulpen/Wittem willen de aanpassing en uitbreiding van het gemeentehuis van de voormalige gemeente Gulpen, begroot op 5,4 miljoen gulden, onderhands aanbesteden. Het college wijkt hiermee af van het aanbestedingsreglement uit 1992 van de oude gemeente Gulpen.

Dit reglement stelt openbare aanbesteding van werken boven de 250.000 gulden verplicht. In het voorstel aan de raad stelt het college dat in de overbelaste bouwsector nu zo weinig ‘werkhonger’ bestaat, dat het effect van een lage prijs door ‘maximale concurrentie’ bij een openbare aanbesteding niet te verwachten valt.

Een ander voordeel van onderhandse aanbesteding is volgens B & W dat vijf tot acht bedrijven in Zuid-Limburg uitgenodigd kunnen worden waarvan bekend is dat zij kwaliteitswerk leveren. Dit is van groot belang, omdat het gaat om een combinatie van werkzaamheden: nieuwbouw, reconstructie en verbouw.

Onderhandse aanbesteding biedt naar de mening van B & W verder de mogelijkheid een vaste prijs af te spreken, zonder dat achteraf meerwerk moet worden betaald.

Eén van de eersten

Merkwaardig is dat de voormalige gemeente Gulpen als één van de eerste Limburgse gemeenten overging tot openbare aanbesteding van werken boven de 250.000 gulden. Begin jaren negentig werd Gulpen geconfronteerd met een corruptiezaak in de aannemerij, die de toenmalige burgemeester Vossen de kop kostte. Toen lekte uit dat aannemers afspraken maakten en zogenoemde opzetgelden onderling verdeelden.

Gemeentesecretaris J. Gulikers kan niet garanderen dat het systeem van onderhandse aanbesteding nu wel eerlijk is. Gulpen/Wittem is in ieder geval niet over één nacht ijs gegaan. “We hebben ons laten adviseren door het adviesbureau Sturkenboom-de Beaumont & Partners BV in Maastricht.”

De gemeenteraad moet op 20 april een beslissing nemen. Begin mei gaan de bestekken, geschreven door bureau Albertz Architect BNA in Maastricht, de deur uit. Tijdens een besloten bijeenkomst van de gemeenteraad is meegedeeld welke aannemers worden uitgenodigd.

Reageer op dit artikel