nieuws

Fouten kosten Leiden een fortuin

bouwbreed Premium

leiden – De verbouwing en nieuwbouw van het Leidse stadhuis valt tien miljoen gulden duurder uit dan aanvankelijk is begroot. Bijna vier miljoen gulden van de kostenoverschrijding is veroorzaakt door fouten in de administratie. “Een slordige zaak”, zegt B. Vos, wethouder van Financien, over deze ontdekking.

Het budget van bijna 55 miljoen gulden dat de gemeenteraad in 1997 reserveerde om de Leidse gemeenteambtenaren te huisvesten, is niet toereikend. Uit de voortgangsrapportage over het gemeentelijk herhuisvestingsproject blijkt, dat Leiden dus aanzienlijk dieper in de buidel moet tasten. Het herhuisvestingsproject omvat vier projecten: het stadhuis, Stadsbouwhuis, nieuwbouw Economische Zaken en panden aan de Admiraal Banckertweg.

De huisvesting aan deze weg is inmiddels gerealiseerd, evenals de verbouwing van het Stadsbouwhuis. De renovatie van het stadhuis loopt nog, terwijl met de nieuwbouw van de dienst economische zaken nog moet worden begonnen.

Een deel van de kostenoverschrijding komt volgens de rapportage door ‘voortschrijdend inzicht’ in de bouw. Zo is veel achterstallig onderhoud aangepakt, maar stuitte hoofdaannemer Du Pri uit Leiden ook op regelrechte verassingen. Zo werd onder andere asbest ontdekt en leidde het stilleggen van de bouwwerkzaamheden tijdens huwelijken tot forse productieverliezen. Vos: “Je bent natuurlijk in een oud pand bezig en dan kunnen dit soort zaken voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de kosten die gepaard gaan met langere levertijden voor de glazen koepel van het stadhuis.”

Fouten

Wat volgens de wethouder van financien echter wel was te voorkomen, is verkeerde administratie. Bij elkaar gaat het om 3,9 miljoen gulden.

Zo bleken de kosten voor de ontwerpen in het raadsvoorstel uit 1997 niet te zijn aangepast aan de hogere kredieten in dat raadsvoorstel. Ook is de vervanging van de stalen ramen aan de buitenkant van het stadhuis destijds niet in het krediet meegenomen. “En ten derde”, somt Vos op, “maakte de opbrengst van de verkoop van twee panden onderdeel uit van de dekking. Maar toen de huizen werden verkocht, is vergeten dat die twee miljoen opbrengst al een bestemming had.”

Niet bekend

Reageer op dit artikel