nieuws

ENCI boekt hogere omzet en winst

bouwbreed Premium

‘s-hertogenbosch – ENCI heeft de omzet in 1999 met 7 procent zien stijgen tot 859 miljoen gulden. Dit is mede het gevolg van de gestegen afzet van cement en betonmortel.

Desondanks daalde het bedrijfsresultaat met ruim 9 miljoen gulden naar 137 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een relatief sterke toename van de bedrijfslasten, waaronder grondstofkosten.

De netto financiele lasten daalden met 12 miljoen gulden. De verkoop van ENCI-Belgie aan CBR resulteerde in een buitengewone bate van 50 miljoen. Per saldo steeg daardoor de nettowinst met 48,8 miljoen tot 130,2 miljoen gulden.

De bruto investeringen bedroegen in 1999 96 miljoen. Het merendeel van de investeringen had betrekking op vervangings- en milieu-investeringen.

Voorbeelden hiervan zijn de installatie van nieuwe stoffilters voor een verdere reductie van de stofemissies en de vervanging van de mergeldroger in Maastricht.

Daarnaast vonden belangrijke investeringen plaats voor de modernisering van de bedrijfsinformatiesystemen.

Dit laatste had mede tot doel voorbereid te zijn op de introductie van de euro en de overgang naar het jaar 2000.

Reageer op dit artikel