nieuws

Duitsland trekt ten strijde tegen verspilling warmte

bouwbreed

berlijn – De Duitse staatssecretaris Kurt Bodewig lacht zich een kriek over het door Greenpeace samengestelde zwartboek Warmte-isolatie. “U rent bij ons door de open deuren binnen. Energiebesparing heeft bij de bondsregering een hoge prioriteit!”

Voor milieuactivist Jan Rispes daarentegen is het zwartboek bloedserieus. Bij nacht en ontij zocht Greenpeace met de infraroodcamera in 22 Duitse steden naar ontsnappende warmte. Met volgens Rispes een alarmerend resultaat. “De huishoudens in Duitsland verslinden het leeuwendeel van hun energie door verwarming. Het meeste ervan verdwijnt ongebruikt naar buiten. Vooral oudere gebouwen zijn door hun slecht geisoleerde wanden grote energieverspillers.”

Innovatie

Daarom zette Greenpeace een 2,5 meter hoge muur van isolatiemateriaal voor het bouwministerie in Berlijn. Met als opschrift: “Damm it”.

Staatssecretaris Bodewig verzekert drommels goed te weten dat gebouwen 30 procent van de energieomzet opslurpen. Daarom juist koerst de bondsregering met een pakket van maatregelen af op de vermindering van de uitstoot koolstofdioxide tot 2006 met 25 procent. Bovendien is de verhuizing van Bonn naar Berlijn aangegrepen om de te betrekken overheidsgebouwen zo energievriendelijk mogelijk in te richten. Zo ging 22,5 miljoen gulden naar zonnecellen en worden de gebouwen van de Bondsdag en kanselier Schroder warmgestookt met biodiesel.

En de bondsregering wil verder op de ingeslagen weg, verzekert Bodewig. Met het stimuleren van zowel goedkoop als ecologisch bouwen. Trefwoorden zijn daarbij (meer) innovatie, concurrentie en werkgelegenheid. De staatssecretaris voor het bouw- en woonwezen kondigt _ samen met het bouwbedrijfsleven te ontwikkelen _ nieuwe initiatieven aan voor milieuvriendelijke bouw tegen een redelijke prijs.

Tot de maatregelen die al op de rails staan, behoort de energiebezuinigingsverordening. Het ontwerp komt nog voor de zomer aan de orde. Nieuw is dat niet alleen meer gekeken wordt naar de isolatiestandaard, maar ook naar de wijze waarop warmte wordt opgewekt. Dat betreft zowel de efficientie van de verwarmingsinstallatie als het gebruik van duurzame energie. Nieuwbouw zal moeten voldoen aan de actuele stand van zaken met betrekking tot energiebesparend bouwen. Analoog aan de drieliterauto wordt het zevenliterhuis nagestreefd, gericht op een laag energieverbruik.

Ook voor bestaande woningen worden nieuwe standaards ontwikkeld.

Verplichtingen

Op praktische gronden blijft verregaand het principe van vrijwillige maatregelen overeind. Beperkt zijn verplichtingen in aantocht om verwarmingsinstallaties te verbeteren en zowel daken als kelders te isoleren.

Het programma ter terugdringing van de koolstofdioxide werd begin dit jaar van de oude deelstaten uitgebreid tot de voormalige DDR. In het fonds is 13,2 miljard gulden beschikbaar. Het geld wordt met name gebruikt om geld tegen lage rente te verstrekken voor energiebesparende maatregelen bij flats, een- en tweegezinswoningen.

Succesvol

Het in 1990 ingevoerde moderniseringsprogramma I is volgens staatssecretaris Bodewig uiterst succesvol geweest. Het potje met 88,5 miljard gulden voor leningen is inmiddels leeg en werd gebruikt voor het opknappen van 3,5 miljoen woningen. Als opvolger wordt nu het moderniseringsprogramma II ingezet. Tot 2003 is 11,2 miljard gulden beschikbaar.

Woningbezitters kunnen bovendien een beroep doen op een ecotoelage als door warmtepompen of zonnecellen het energieverbruik wordt teruggeschroefd met minimaal een kwart meer dan de normen die nog in 1994 golden ten aanzien van de warmte-isolatie.

‘Analoog aan de drieliterauto nu het zevenliterhuis’

Reageer op dit artikel