nieuws

Brandveilig compartimenteren

bouwbreed Premium

Met de nieuwe brandbrochure van Ytong speelt de producent in op de brandwerendheid van cellenbeton en de brandeisen uit het Bouwbesluit fase 2. Ytong wil aantonen dat door gebruik van cellenbeton een ontheffing mogelijk is van de eis dat compartimenten nog maar duizend vierkante meter groot mogen zijn.

Een ontheffing voor deze eis is mogelijk wanneer wordt aangetoond dat de totale vuurbelasting lager is dan tien kilogram vurenhout per vierkante meter. Ytong cellenbeton is zes uur brandwerend en voldoet daardoor ruimschoots aan de eisen uit het Bouwbesluit.

De nieuwe brochure van Ytong behandelt ook de oplossingen die cellenbeton biedt voor het effectief compartimenteren van gebouwen. Het accent ligt hierbij op het ontwerp van het gebouw waarin tevens rekening wordt gehouden met toekomstige uitbreidingen.

In de brochure zijn vier oplossingen in Ytong cellenbeton uitgewerkt: dubbele brandwand, enkele wand met smeltverankering, wand met betonkolommen en wand met stalen kolommen voorzien van brandwerende bekleding.

De dubbele brandwand bestaat uit twee parallel aan elkaar opgetrokken wanden van cellenbeton langs twee onafhankelijke draagconstructies. Door de ruimte tussen de wanden en de isolerende werking van het cellenbeton kan worden voorkomen dat de brand overslaat.

Een wand met smeltverankering bestaat uit een enkele brandwand die aan weerszijden met smeltankers aan de staalconstructie van het gebouw is bevestigd. De constructie aan de ene kant van de wand kan, door het wegsmelten van het anker aan de andere kant, door de hitte deformeren zonder dat de brand doorslaat.

Bij een betonnen draagstructuur wordt een enkele brandwand van Ytong cellenbeton tussen of langs de kolommen geplaatst. De kolommen maken deel uit van de draagstructuur en de brandwerendheid is afhankelijk van de afmetingen van de kolommen en de betondekking op de wapening.

Verlengen

De laatste mogelijkheid die Ytong aandraagt om de brandwerendheid van een draagstructuur te verlengen is om de kolommen te bekleden met een brandvertragend materiaal zoals cellenbeton.

Bij toepassing van een brandwerende oplossing van Ytong als buitenwand kan deze gevel bij eventuele uitbreiding van het gebouw als brandwerende binnenwand gaan fungeren. Uit de branden in 1998 is gebleken dat meer dan de helft van de branden bij industriegebouwen aan de buitenzijde ontstond. De schade veroorzaakt door grote doorslaande branden was goed voor twee derde van de totale schadekosten.

Ytong Nederland BV, Gorinchem, telefoon (0183) 671234

Reageer op dit artikel