nieuws

Bouw rondweg Franeker begonnen met aanleg tweede brug

bouwbreed Premium

franeker – Na jaren van discussie is in Franeker de bouw begonnen van de nieuwe zuidelijke rondweg. Deze moet zorgen voor een betere ontsluiting van de stad. In de eerste fase van de totale ontwikkelingsvisie Franeker-Zuid wordt een tweede brug aangelegd over het Van Harinxmakanaal en een deel van de rondweg.

In dit project werkt aannemer Ballast Nedam Beton & Waterbouw en Ballast Nedam Grond & Wegen samen met Bergum Staalbouw. Ingenieursbureau Oranjewoud voert samen met Wetterskip Fryslan de directie.

In de tweede fase van de ontwikkelingsvisie wordt de rondweg verder verlengd met een aansluiting op de weg van Franeker naar Winsum. Aansluitende plannen in Franeker-Zuid zijn de aanleg van een nieuw industrieterrein en een nieuw woongebied.

Hoofdopzichter ing. Jan R. Gerritsma van ingenieursbureau Oranjewoud: “Uitbreiding van Franeker is eigenlijk alleen nog mogelijk richting het zuiden aan de overkant van het kanaal. In noordelijke richting ligt de snelweg, in het westen cultuurhistorisch gebied dat niet mag worden aangetast.”

Brug

De bouw van de brug over het Van Harinxmakanaal is al begonnen, in de bouwkuip zijn 42 palen van 17,5 meter lengte geslagen voor de basculekelder (met de machinekamer) en 26 palen van vijftien meter lengte voor de oplegpijler. In een later stadium worden voor de tussenpijler nog eens 26 palen en voor de beide landhoofden twee keer veertien palen geslagen.

Nadat verwijdering van een laag slib uit de bouwkuip is een zandlaag van twee meter gestort om een werkvloer voor het heiwerk van de palen te creeren. Projectleider Allard D. Postema van Ballast Nedam Beton en Waterbouw regio noordoost: “Doordat de ondergrond van slib, zand en veen erg zettingsgevoelig is, hoogt Ballast Nedam de bouwgrond in totaal vier lagen op met steeds een week rusttijd. In die tijd kan het water door drainages uit de ondergrond worden geperst.”

Nadat de eerste laag zand is gestort voor het aanleggen van de oprit en afrit van de brug, zijn de werkzaamheden naar de overkant van het kanaal verplaatst. De eerste drie lagen zand bestaan uit elk twee meter ophoogzand en de vierde en tevens laatste laag uit twee meter cunetzand.

Door in de bouwkuip een tussenwand aan te leggen, is een deel van de kuip afgescheiden van de rest voor het aanleggen van de eerste oplegpijler. Postema: “Het afgescheiden deel wordt eerst ontgraven tot vijf meter beneden NAP, zodat het stempelraam kan worden aangelegd. Daarna wordt de put nog verder ontgraven tot 7,30 meter beneden NAP voor het storten van beton.”

Twee doorvaarten

De brug is een ontwerp van architectenbureau Zwarts & Jansma en krijgt een basculekelder met twee glazen doorkijkwanden. Daardoor zijn het trappenhuis en het hele mechaniek met het ballastblok te zien.

Gerritsma: “De brug krijgt twee doorvaarten waarvan een doorgang met een beweegbaar gedeelte dat ongeveer een vierde van de totaal 95 meter lange brug beslaat. Bij een onbeperkte doorvaarthoogte geeft het beweegbare deel een doorvaartbreedte van 19 meter.”

De brug, met twee ronde vleugelliggers, wordt uitgevoerd in grijs, de bovenkant van de betonnen pijlers en landhoofden krijgt een afwerking van Belgisch hardsteen. De onderkant van het beweegbare brugdeel wordt rood geverfd. “Het gemeentebestuur van Franeker wil dat de brug goed opvalt en dat de schippers zien dat ze in Franeker zijn”, zegt Gerritsma.

Het Van Harinxmakanaal zal aan beide kanten van de brug worden verbreed en krijgt extra aanmeervoorzieningen. De brug zelf moet op 1 april 2001 worden opgeleverd.

De brug in Franeker krijgt twee glazen doorkijkwanden, waardoor het trappenhuis en het hele mechaniek met het ballastblok te zien zijn. De brug krijgt twee doorvaarten waarvan een met een beweegbaar deel.

Reageer op dit artikel