nieuws

Bijtelling voor prive-gebruik auto met grijs kenteken

bouwbreed

In het belastingplan 2001 maakt Staatssecretaris Vermeend autorijden fiscaal een stuk duurder. De autokostenfictie (bijtelling) is ook van toepassing verklaard op auto’s met een grijs kenteken. Het percentage van de bijtelling is gekoppeld aan het prive-gebruik dat via een kilometeradministratie moet worden aangetoond.

Een IB-aannemer kan een auto die hij zowel zakelijk als prive gebruikt tot zijn ondernemingsvermogen rekenen of tot zijn prive-vermogen. Kiest de aannemer voor de auto prive dan mag hij alle zakelijke ritten, inclusief het woon-werkverkeer, als kosten tegen 60 cent per kilometer aftrekken van zijn belastbare winst. Alle eigenaarslasten en de afschrijving van de auto komen dan voor zijn prive-rekening.

Kiest de aannemer voor het regime van de zakelijke auto, dan zijn alle autokosten inclusief afschrijving aftrekbaar binnen de onderneming. Maar daar staat in de aangifte inkomstenbelasting een bijtelling voor prive-gebruik van twintig procent van de cataloguswaarde (inclusief bpm en btw) tegenover. De bijtelling bedraagt zelfs 24 procent bij een woonwerk-afstand van meer dan dertig kilometer (enkele reis). Over de bijtelling betaalt de aannemer bij een belastbaar inkomen tussen circa 48.000 en 106.000 gulden in 1999 en 2000 nog vijftig procent belasting. Iedere aannemer kon _ afhankelijk van zijn individuele situatie _ berekenen wat fiscaal voordeliger was, de auto prive of in de zaak.

2001

Vanaf volgend jaar mag een aannemer met een prive-auto zijn woonwerk-kilometers niet meer tegen 60 cent aftrekken van de belaste winst, maar moet hetzelfde woonwerk-forfait als werknemers gaan toepassen. Bij een enkele reis woon-werk tot tien kilometer is de aftrek 0. Tussen tien en vijftien kilometer 1719 gulden. Van vijftien tot twintig kilometer 2406 gulden. Daarboven bedraagt in 2001 de forfaitaire aftrek 3438 gulden.

Bij de vaststelling van de forfaitaire aftrek voor woon-werkverkeer hanteert de belastingdienst een gemiddelde van 33 cent per kilometer _ een aanmerkelijke verslechtering vergeleken met de huidige 60 cent. De forfaitaire aftrek voor aannemers is gelijk aan de belastingvrije reiskostenvergoeding die een werkgever in 2001 aan een werknemer kan verstrekken.

De zakelijke kilometers met een prive-auto kan een IB-aannemer in 2001 wel tegen 60 cent per kilometer blijven aftrekken van zijn winst.

Ook in 2001 blijft het mogelijk om de auto naar keuze van de IB-aannemer tot het prive- of zakelijk vermogen te rekenen. Indien de auto tot het ondernemingsvermogen behoort, zullen alle autokosten (brandstof, verzekering, wegenbelasting, onderhoud en afschrijving) kunnen worden afgetrokken van de winst. Maar voor het prive-gebruik wordt een IB-aannemer automatisch geconfronteerd met de bijtelling over de cataloguswaarde.

Voorkomen

In 2000 kan nog aan de verplichte bijtelling worden ontkomen als de IB-aannemer aantoont dat hij per jaar minder dan duizend kilometer prive aflegt. In het belastingplan 2001 introduceert de Staatssecretaris een tabel voor de bepaling van de autokostenfictie. Deze tabel sluit beter aan op het feitelijk prive-gebruik van de auto van de zaak.

Omdat de meeste aannemers met een auto van de zaak momenteel op basis van een woon-werkafstand beneden de dertig kilometer met een bijtelling te maken hebben van twintig procent, betekent een bijtelling van vijfentwintig procent vanaf 2001 opnieuw een verzwaring.

Nu gaan echter wel de progressieve IB-tarieven in Box I omlaag, wat het fiscale nadeel gedeeltelijk compenseert. Wie via een kilometeradministratie aantoont dat het prive-gebruik een bijtelling van slechts twintig of vijftien procent rechtvaardigt, kan vanaf 2001 een fiscaal voordeel behalen.

Kilometeradministratie

Aan de bijtelling van vijftien, twintig of vijfentwintig procent kan in 2001 alleen worden ontkomen als via een kilometeradministratie wordt aangetoond dat minder prive-kilometers met de zakelijke auto zijn afgelegd. De Staatssecretaris heeft aangekondigd nog met nadere eisen te komen waaraan de kilometeradministratie vanaf 2001 moet voldoen.

De aannemer moet een sluitende rittenadministratie bijhouden. In het verleden is een besluit gepubliceerd met eisen aan zo’n sluitende administratie. U bent verplicht dagelijks de stand van de kilometerteller te noteren en precies aan te geven welke rit is gemaakt, van welk vertrekadres naar het bestemmingsadres, wat de afstand was, de naam van de contactpersoon met de vermelding of het een prive- of een zakelijke-rit betreft.

U moet over die administratie beschikken. Als de fiscus de administratie wil controleren, moet dat ook mogelijk zijn. Overigens geldt thans nog een vrije bewijsleer. Als u via uw agenda bijvoorbeeld aantoont welke zakelijke ritten u in een jaar heeft gereden en u kent de begin- en eindstand van uw kilometerteller, dan kunt u vervolgens de gereden prive-kilometers uitrekenen als het verschil tussen de totaal gereden kilometers en de zakelijke kilometers. Wie geen zin heeft om een kilometeradministratie bij te houden zit automatisch vast aan een bijtelling van vijfentwintig procent.

Bijtelling

Als de auto ouder is dan vijftien jaar mag worden bijgeteld over de gemiddelde dagwaarde van de auto in het jaar van de bijtelling. De staatssecretaris pakt daarmee de bezitters van dure gerestaureerde oldtimers aan met vaak een hoge marktwaarde, maar een lage cataloguswaarde. Vanaf 2001 is de bijtelling over de lage cataloguswaarde voor dergelijke auto’s voorbij. Maar aannemers die bijvoorbeeld in een Mercedes of een Volvo van vijftien jaar oud rijden met een lage marktwaarde, kunnen hierdoor juist een fiscaal voordeel behalen.

Tot nu toe vallen auto’s met een grijs kenteken buiten de autokostenfictie. Voor het prive-gebruik van zo’n auto behoeft de aannemer geen twintig procent bijtelling op te geven. U kunt volstaan met de aangifte van de werkelijke prive-besparing. Die regeling is arbitrair.

Stel u rijdt met een grijskenteken-auto per jaar 4000 kilometer prive. U bezit prive ook een personenauto die 50 cent per kilometer kost. Dan kunt u in 2000 voor de grijskentekenauto nog volstaan met een bijtelling van 4000 x 50 cent = 2000 gulden.

Vanaf 2001 heeft de Staatssecretaris de autokostenfictie ook van toepassing verklaard voor grijskenteken-auto’s. U moet via een kilometeradministratie het werkelijke prive-gebruik tot 4000 kilometer (vijftien procent) of beneden de 7000 kilometer (twintig procent) aantonen, anders zit u vast aan een bijtelling van vijfentwintig procent. Als u bijvoorbeeld met een bestelbus van 40.000 gulden rijdt en het prive-gebruik is meer dan 7000 kilometer of u voert geen kilometeradministratie, dan krijgt u te maken met een bijtelling van 10.000 gulden.

Er geldt alleen een vrijstelling voor de autokostenfictie voor grijskentekenauto’s die nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen, en voor sommige speciale serviceauto’s. Indien u met een grijskentekenauto in 2001 aan de autokostenfictie wilt ontkomen, kunt u voor de zekerheid maar beter een kilometeradministratie bijhouden.

Paul Schol, Ernst & Young Ondernemersservice, Arnhem. Telefoon (026) 32 09 509

Bijtelling prive-gebruik 2001

Prive-gebruik bijtelling in percentage

kilometersvan cataloguswaarde

exclusief (incl.BTW)

woonwerk

0 – 500 -0%

500 – 4000-15%

4000- 7000-20%

7000- en meer -25%

Reageer op dit artikel