nieuws

Aard van het arbeidsongeval

bouwbreed

85-89 90-94 95-99

vallen 46 42 41 omvallend materiaal of materieel 3 2 25 beknelling 7 3 7 aanrijding 6 3 5 brand, explosie, e.d. 4 4 3 wegschietend voorwerp 3 3 1 geraakt door bewegend materieel 4 2 1 zagen of snijden 2 3 3 bedolven onder grond – 1 1 anders 1 0 0-

totaal 100 100 100

Oorzaak van het arbeidsongeval 85-89 90-94 95-99 bedieningsfout materieel of materieelgebrek 24 24 21

verkeerde werkmethode, fouten in of bij het werk 14 19 23

onvoorzichtigheid, onoplettendheid, roekeloos gedrag 15 14 9 geen of ondeugdelijke valbeveiliging (leuning of afdekplaat) 14 8 15

materiaal, materieel of bouwdeel niet geschoord of geborgd 7 14 11

steiger niet goed opgebouwd of overbelast 4 5 7

geen veiligheidsvoorziening (anders dan valbeveiliging) 3 3 5

verkeerde ladderopstelling of ladder niet geschikt 4 3 2

mankementen aan of onjuist gebruik van gereedschap 2 2 1

constructiefout 2 0 1

anders, bouwgerelateerd 7 6 5

anders, niet bouwgerelateerd 3 3 –

totaal 100 100 100

Reageer op dit artikel